Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:49, 22.07.2024 r.

Zmiany do Kodeksu IESBA w zakresie usług nieatestacyjnych

Udostępniamy wersję roboczą tłumaczenia na język polski zmian do Kodeksu IESBA dotyczących świadczenia usług nieatestacyjnych.

14 października 2022

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (ang. International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) opracowała i zatwierdziła kolejne zmiany do Kodeksu etyki IESBA, zatytułowane: „Zmiany postanowień Kodeksu dotyczących świadczenia usług nieatestacyjnych”, które zostały opublikowane przez IFAC w kwietniu 2021 r. (wersja angielska jest dostępna tutaj).

Zmienione postanowienia dotyczące świadczenia usług nieatestacyjnych obejmują zmiany merytoryczne, które wzmacniają Międzynarodowe Standardy Niezależności poprzez wyjaśnienie i uwzględnienie okoliczności, w których firmy audytorskie oraz firmy audytorskie należące do sieci mogą, ale nie muszą, świadczyć usługę nieatestacyjną na rzecz klienta badania lub klienta zlecenia atestacyjnego. Zmienione przepisy zawierają nowe wymogi, które wyraźnie zabraniają firmom i firmom należącym do sieci świadczenia określonych rodzajów usług nieatestacyjnych swoim klientom badania, zwłaszcza gdy są oni jednostkami zainteresowania publicznego (JZP).

Wersja robocza polskiego tłumaczenia opracowania IESBA: „Zmiany postanowień Kodeksu dotyczących świadczenia usług nieatestacyjnych” jest dostępna tutaj oraz w e-Bibliotece.

Powyższy dokument ma charakter edukacyjny i nie jest w żaden sposób wiążący dla biegłych rewidentów w Polsce.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl