Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:50, 21.07.2024 r.

Zmiany w Kodeksie etyki – wydanie 2022 versus 2018

Udostępniamy wykaz kluczowych zmian w nowym Kodeksie etyki IESBA – wydanie z 2022 r. w porównaniu do jego wydania z 2018 r.

17 czerwca 2024

Przypominamy, że w grudniu 2023 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (dalej: KRBR) podjęła uchwałę Nr 207/7a/2023 w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz uchwałę Nr 240/8a/2023. Ww. uchwały weszły w życie z dniem ich zatwierdzenia przez Radę PANA (odpowiednio: uchwała Rady PANA Nr 47/I/2023 oraz uchwała Rady PANA Nr 49/I/2023).

Tym samym jako nowe zasady etyki do polskiego porządku prawnego został przyjęty „Podręcznik Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)”, wydanie z 2022 r., ustanowiony przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA). Informowaliśmy o tym tutaj oraz tutaj.

Zasady etyki ujęte w nowym Kodeksie mają zastosowanie do wykonywania czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca 2024 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania. W przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego zastosowania zasad etyki, fakt ten powinien być udokumentowany w sposób i na zasadach określonych w systemie wewnętrznej kontroli jakości obowiązującym w firmie audytorskiej. Natomiast do czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione przed 1 lipca 2024 r. stosuje się zasady etyki stanowiące załączniki do uchwały Nr 3431/52a/2019 KRBR z dnia 25 marca 2019 r. (Kodeks IESBA z 2018 r.) oraz załącznik do uchwały Nr 1760/27a/2021 KRBR z dnia 6 sierpnia 2021 r.

W celu wsparcia biegłych rewidentów oraz firm audytorskich w stosowaniu nowego Kodeksu etyki w działalności zawodowej, przygotowaliśmy wykaz zmian, jakie IESBA wprowadziła do Kodeksu 2022 od jego wydania z 2018 r. W opracowaniu skoncentrowano się na przepisach, które dotyczą biegłych rewidentów wykonujących zawód oraz firm audytorskich, tj. Części 1, 3 oraz 4A.

Wykaz zmian dostępny jest tutaj oraz w zakładce: Nowy Kodeks etyki IESBA | PIBR.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl