Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:32, 24.05.2024 r.

Zmiany do Kodeksu etyki w zakresie planowania podatkowego

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) opracowała zmiany do Kodeksu etyki dotyczące planowania podatkowego i usług pokrewnych.

10 maja 2024

W kwietniu br. IESBA opublikowała kolejne zmiany do Kodeksu etyki, zatytułowane: „Zmiany do Kodeksu dotyczące planowania podatkowego i usług pokrewnych” (ang. Revisions to the Code Addressing Tax Planning and Related Services) – wersję angielską pobierz tutaj.

Celem standardów planowania podatkowego IESBA jest zapewnienie ram opartych na zasadach i dostarczenie globalnego wzorca etycznego mającego zastosowanie do usług i czynności związanych z planowaniem podatkowym. Pozwoli to na ustanowienie spójnego punktu odniesienia dla wszystkich zawodowych księgowych, a także innych specjalistów ds. podatków, którym zaleca się korzystanie ze standardów podczas świadczenia usług w zakresie planowania podatkowego. Ma to na celu zapewnić uwzględnienie interesu publicznego, a także potencjalnych konsekwencji dla reputacji.

Standardy te są szczególnie istotne w kontekście rosnącej kontroli publicznej schematów unikania opodatkowania, które mogą zaszkodzić wiarygodności i reputacji spółek, a także stwarzać ryzyko sporów sądowych i szkodzić interesowi publicznemu. W odpowiedzi na rosnące obawy o interes publiczny, podstawowym celem tych standardów jest zapewnienie etycznej, wiarygodnej podstawy doradztwa w zakresie ustaleń dotyczących planowania podatkowego, a tym samym przywrócenie zaufania publicznego i instytucjonalnego w temacie, który jest kluczowy dla umowy społecznej między korporacjami a rynkiem, który je wspiera.

IESBA określiła termin na wejście w życie ww. zmian dla czynności planowania podatkowego rozpoczynających się po 30 czerwca 2025 r.

Przedmiotowe zmiany nie są wiążące dla biegłych rewidentów w Polsce do czasu ich przyjęcia uchwałą KRBR oraz zatwierdzenia przez Radę PANA.

Celem zaprezentowania pierwszych globalnych standardów etycznych dotyczących planowania podatkowego, IESBA organizuje dwa półtoragodzinne webinaria. Będą one zawierały ogólny przegląd standardów i będą okazją dla zainteresowanych stron do wzięcia udziału w sesji pytań i odpowiedzi z prezenterami. Webinaria odbędą się w języku angielskim i będą dostępne na YouTube po zakończeniu sesji. Terminy webinariów to:

  • 14 maja o 4:30 czasu środkowoeuropejskiego – zarejestruj się tutaj
  • 15 maja o 18:00 czasu środkowoeuropejskiego – zarejestruj się tutaj

Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy kroki mające na celu uzyskanie niezbędnych zezwoleń IFAC na przetłumaczenie ww. zmian, a wersja polska zostanie opublikowana na stronie internetowej PIBR po zakończeniu procesu tłumaczenia.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl