Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:40, 16.07.2024 r.

Materiały towarzyszące zmianom do Kodeksu etyki IESBA

Udostępniamy przetłumaczone na j. polski opracowania IESBA służące wsparciu w zrozumieniu i stosowaniu zmian do Kodeksu etyki IESBA.

4 maja 2023

W ostatnim okresie, w e-Bibliotece oraz specjalnie do tego celu utworzonej zakładce Nowy Kodeks etyki IESBA (w ramach strony Projekty standardów), zamieściliśmy szereg przetłumaczonych na język polski publikacji przygotowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA), towarzyszące opracowywanym przez IESBA zmianom do Kodeksu etyki. Materiały te mają na celu objaśnić genezę oraz zakres wprowadzonych ostatnio zmian do międzynarodowych standardów etyki. Są to:

  • Podstawa wniosków: Zmiany do Części 4B Kodeksu odzwierciedlające terminy i pojęcia zastosowane w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionym) – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj
  • Podstawa wniosków: Zmiany do Kodeksu uwydatniające rolę zawodowego księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj
  • Podstawa wniosków: Zmiany do Kodeksu dotyczące obiektywizmu osoby przeprowadzającej przegląd jakości zlecenia oraz innych odpowiednich osób przeprowadzających przegląd – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj
  • Podstawa wniosków: Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj
  • Pytania i odpowiedzi opracowane przez pracowników IESBA: Zmiany postanowień Kodeksu odnoszących się do wynagrodzeń – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj
  • Podstawa wniosków: Zmiany postanowień Kodeksu dotyczących świadczenia usług nieatestacyjnych – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj
  • Pytania i odpowiedzi pracowników IESBA: Zmienione postanowienia Kodeksu dotyczące świadczenia usług nieatestacyjnych – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj
  • Podstawa wniosków: Zmiany dostosowawcze do Kodeksu dotyczące zarządzania jakością – pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj

Jednocześnie wyjaśniamy, że oprócz Zmian do Części 4B Kodeksu, przyjętych uchwałą KRBR nr 1760/27a/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r., Zmiany, do których nawiązują powyższe publikacje, nie obowiązują jeszcze w polskim porządku prawnym. Trwają prace nad ich wdrożeniem.

Informujemy ponadto, że w zakładce Nowy Kodeks etyki IESBA zamieszczone jest również robocze tłumaczenie wydania Kodeksu IESBA z 2022 r. (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj) oraz wersje angielskie wszystkich ww. publikacji IESBA.

Zachęcamy do lektury!

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl