Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:10, 12.07.2024 r.

Konsultacje zmian w międzynarodowych standardach

IAASB prowadzi konsultacje zmiany międzynarodowych standardów związanej ze zmianą Kodeksu etyki w zakresie definicji jednostki notowanej oraz jednostek zainteresowania publicznego.

7 marca 2024

W grudniu 2021 r. Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („IESBA”) zakończyła prace nad projektem dotyczącym definicji jednostki notowanej oraz jednostek zainteresowania publicznego. W kwietniu 2022 r. IESBA opublikowała ostateczne brzmienie zmian Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) („Kodeks etyki”), (więcej na ten temat na stronie IESBA, pod adresem: https://www.ethicsboard.org/publications/final-pronouncement-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=83da5c7f8c-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_11_04_34&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-83da5c7f8c-80693284). Ta zmiana Kodeksu etyki nie została jeszcze wdrożona do systemu polskich regulacji.

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych („IAASB”) prowadzi, związane z ww. zmianą, konsultacje zmiany brzmienia standardów międzynarodowych. Proponowane zmiany mają dwa główne cele. Po pierwsze, dostosowanie definicji i wymogów standardów międzynarodowych do nowych definicji zawartych w Kodeksie etyki. Po drugie, rozszerzenie zakresu stosowania istniejących zróżnicowanych wymogów dla jednostek notowanych, aby spełnić podwyższone oczekiwania zainteresowanych stron w zakresie audytów jednostek zainteresowania publicznego.

Proponowane przez IAASB zmiany, o wąskim zakresie, obejmują:

  • Międzynarodowe Standardy Zarządzania Jakością: 1 i 2,
  • Międzynarodowe Standardy Badania: 200, 210,220 (Z), 240, 260 (Z), 265, 315 (Z w 2019), 510, 570 (Z), 600 (Z), 700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 710, 720 (Z), 800 (Z), 805 (Z), 810 (Z),
  • oraz Międzynarodowy Standard Przeglądu 2400 (Z).

Konsultacje trwają do 8 kwietnia 2024 r.

IAASB zachęca do przekazywania swoich opinii na temat tego projektu, korzystając z przygotowanego szablonu odpowiedzi.

Zapraszamy biegłych rewidentów i firmy audytorskie do przekazania swoich opinii bezpośrednio do IAASB.

Więcej informacji na ten temat oraz link do zgłaszania uwag znajduje się na stronie internetowej IAASB pod adresem: https://www.iaasb.org/publications/proposed-narrow-scope-amendments-isqms-isas-and-international-standard-review-engagements-2400.

Z tłumaczeniem dokumentu IAASB na j. polski można zapoznać się – tutaj. Udostępniamy tłumaczenie m.in., aby umożliwić zapoznanie się z proponowanymi przez IAASB kierunkami zmian. Chcemy podkreślić, że jest to robocze tłumaczenie, nie była wykonana merytoryczna jego weryfikacja ani tłumaczenie nie jest autoryzowane przez PIBR.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl