Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:10, 24.07.2024 r.

MSZJ 1 po polsku

Wersja robocza MSZJ (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” oraz nowe elementy pakietu.

27 stycznia 2022

Wersja robocza MSZJ (PL) 1

Standard wchodzi w skład opracowanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) pakietu standardów związanych z nową koncepcją – zarządzanie jakością (więcej na ten temat w aktualności pt. „Zarządzanie jakością – nowe standardy IAASB”). MSZJ 1 zastąpi dotychczasowy Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1.

Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” („MSZJ (PL) 1”) został nie tylko przetłumaczony na język polski, ale także przeszedł dodatkowy proces polegający na dostosowaniu jego brzmienia do zgodności z przepisami polskiego i unijnego prawa. Zmiany związane z tym nowym procesem są wyróżnione w tekście kolorem szarym, a w tytule dodane jest określenie „PL”.

Chcemy podkreślić, że opublikowany dokument jest projektem przyszłego krajowego standardu kontroli jakości, w związku z czym jest opatrzony znakiem wodnym „wersja robocza”. Udostępnienie wersji roboczej MSZJ (PL) 1 umożliwi wcześniejsze zapoznanie się ze standardem oraz jego zmienionymi wymogami.

(pobierz standard tutaj)

Jest to już kolejny, drugi udostępniony standard z pakietu. Wersja robocza pierwszego ze standardów - MSB (PL) 220 (zmieniony) – „Zarządzanie jakością badania sprawozdania finansowego” - została opublikowana w grudniu 2021 r. (więcej na ten temat w aktualności pt. „MSB (PL) 220 (Z) po polsku”).

Sukcesywnie będziemy publikowali przetłumaczone na język polski pozostałe standardy oraz wydane przez IAASB materiały wspierające ich wdrożenie.
Wkrótce uruchomimy dedykowaną podstronę internetową PIBR, która ułatwi dostęp do wszystkich związanych z tym tematem zasobów informacyjnych.

Nowe elementy - w j. angielskim - pakietu zarządzania jakością

 • Standardy:
  • Zmiany dostosowawcze do standardów innych niż MSB

   W ubiegłym tygodniu IAASB opublikował kolejny materiał - Zmiany dostosowawcze do międzynarodowych standardów innych niż międzynarodowe standardy badania, wynikające z przyjęcia nowych lub zmienionych standardów zarządzania jakością (pobierz opracowanie tutaj).

   Jest to nowa, piąta część pakietu. Wcześniej opublikowane przez IAASB - zmiany dostosowawcze – dotyczyły zmian tylko w międzynarodowych standardach badania (MSB). Najnowsze opracowanie dotyczy standardów związanych ze świadczeniem usług przeglądu, innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych (MSUP, MSUA oraz MSUPo).

   Zmiany dostosowawcze usuwają rzeczywiste lub postrzegane niespójności między dotychczasowym brzmieniem tych standardów a standardami zarządzania jakością. Pozwala to na działanie pełnego zestawu powiązanych ze sobą standardów międzynarodowych, co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę znaczenie zarządzania jakością na poziomie firmy audytorskiej.

 • Materiały wspierające:
  • Basis for Conclusions dotyczące zmian dostosowawczych do standardów innych niż MSB – jest to materiał towarzyszący opisanym powyżej zamian do MSUP, MSUA oraz MSUPo (pobierz opracowanie tutaj)

Ponadto, IAASB poinformował o planach opublikowania przewodnika do wdrożenia MSB 220 (Z), podobnie jak już przygotowane przewodniki do MSZJ 1 oraz MSZJ 2.

Wszystkie wcześniej opublikowane elementy pakietu, w j. angielskim, można pobrać w aktualności pt. „Nowe standardy zarządzania jakością (wersja ang.)”.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl