Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:52, 12.07.2024 r.

Kolejny etap ustanowienia nowych standardów zarządzania jakością

KRBR podjęła uchwałę w sprawie nowych standardów zarządzania jakością. Opublikowane zostały także kolejne materiały wspierające ich wdrożenie.

18 maja 2022

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów („KRBR”) konsekwentnie realizuje harmonogram ustanowienia nowych standardów zarządzania jakością i wsparcia firm audytorskich w ich wdrożeniu. Z harmonogramem można zapoznać się tutaj lub na dedykowanej stronie internetowej, na której zgromadzone są wszystkie materiały związane z tymi standardami.

Uchwała KRBR

Kolejnym etapem ustanowienia nowych standardów zarządzania jakością było przyjęcie 30 kwietnia 2022 r. przez KRBR uchwały nr 2182/36a/2022 w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego).

Zmiany - stosunku do wcześniej udostępnionych tzw. „wersji roboczych” standardów - dotyczyły głównie zapisów związanych z dodatkowym procesem polegającym na doprowadzeniu ich brzmienia do zgodności z przepisami polskiego i unijnego prawa. Jest to tekst wyróżniony kolorem szarym.

Podkreślamy, że uchwała nie ma mocy obowiązującej. Wejdzie w życie w trybie art. 102 ustawy o biegłych rewidentach, czyli z dniem zatwierdzenia przez Radę PANA, o ile nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia.

W ramach przygotowań do stosowania nowych standardów zachęcamy firmy audytorskie i biegłych rewidentów do zapoznania się z dokumentami:

 • Uchwała KRBR nr 2182/36a/2022 (pobierz tutaj),
 • KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przegląd sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” – zał. nr 1 do uchwały (pobierz tutaj),
 • KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia” – zał. nr 2 do uchwały (pobierz tutaj),
 • KSB 220 (Zmieniony) w brzmieniu MSB (PL) 220 (Z) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego” – zał. nr 3 do uchwały (pobierz tutaj),
 • Słowniczek pojęć – zał. nr 4 do uchwały (pobierz tutaj).

Na przyjęcie oczekują, związane ze standardami zarządzania jakością, zmiany dostosowawcze do standardów badania oraz standardów innych niż badanie.

Nowe materiały wspierające

Na ww. dedykowanej stronie internetowej, gdzie są skatalogowane m.in. wydane w j. angielskim opracowania IAASB wspierające wdrożenie i stosowanie nowych standardów, na bieżąco są udostępniane ich przetłumaczone na j. polski wersje.

Od czasu naszej ostatniej informacji o przetłumaczonych, nowych materiałach zostały przygotowane kolejne:

 • Przewodnik dotyczący wdrożenia po raz pierwszy dotyczący:
  • MSZJ 1 (pobierz tutaj);
  • MSZJ 2 (pobierz tutaj);
  • MSB 220 (Z) (pobierz tutaj);
 • prezentacje z serii webinariów na temat MSZJ 1 – Zarządzanie jakością dla firm audytorskich (obejrzyj w j. angielskim tutaj oraz tutaj):
  • Część 1: Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie oszacowania ryzyka firmy (pobierz tutaj),
  • Część 2: Zasoby: Oczekiwania wobec firm i partnerów odpowiedzialnych za zlecenie (pobierz tutaj),
  • Część 3: Co nowego w procesach monitorowania i korygowania w firmach? (pobierz tutaj),
  • Część 4: Podsumowanie: Analiza wszystkich elementów Systemu Zarządzania Jakością (pobierz tutaj).

Ponadto, informujemy o nowym opracowaniu IAASB dotyczącym MSB 220 (Z) – Arkuszu informacyjnym odnoszącym się do definicji zespołu przeprowadzającego zlecenie (pobierz opracowanie w j. angielskim tutaj).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl