Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:50, 24.05.2024 r.

Zmiany w Kodeksie IESBA dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badania grupy

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) opracowała i wprowadziła do Kodeksu etyki zmiany dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badań sprawozdania finansowego grupy.

7 maja 2024

O projekcie zmian do Kodeksu etyki IESBA dotyczącym definicji zespołu wykonującego zlecenie i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego informowaliśmy tutaj, a o nagraniach z webinariów na temat proponowanych zmian tutaj.

W lutym 2023 r. IESBA opublikowała wersję ostateczną przedmiotowych zmian, zatytułowaną: „Zmiany w Kodeksie dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badań sprawozdania finansowego grupy” – dokument w j. angielskim dostępny tutaj, a jego robocze tłumaczenie tutaj.

Zmiany Kodeksu dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badań grupy odnoszą się całościowo do różnych kwestii niezależności w badaniu sprawozdania finansowego grupy. Zmiany dotyczą również niezależności i innych implikacji zmian wprowadzonych do definicji zespołu wykonującego zlecenie w Kodeksie w celu dostosowania do zmian definicji tego samego terminu w Międzynarodowych Standardach Badania (MSB) i Międzynarodowych Standardach Zarządzania Jakością (MSZJ) Rady Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB).

Zmiany te między innymi:

  • wzmacniają i wyjaśniają zasady niezależności, które mają zastosowanie do:
    • osób zaangażowanych w badanie grupy, w tym osób w ramach firm audytorskich badających części składowe grupy lub zaangażowanych przez takie firmy;
    • firm audytorskich zaangażowanych w badanie grupy, w tym firm w ramach sieci firmy audytora grupy i poza nią,
  • określają potrzeby i treści odpowiedniej komunikacji w kwestiach niezależności między firmą audytora grupy a firmami audytora części składowych grupy uczestniczącymi w badaniu grupy,
  • bardziej jednoznaczne określają proces postępowania w przypadku naruszenia postanowienia dotyczącego niezależności w firmie audytora części składowej grupy, wzmacniając znaczenie przejrzystości i odpowiedniej komunikacji z osobami sprawującymi nadzór grupy,
  • zmieniają definicje terminów "zespół wykonujący zlecenie" i "zespół wykonujący badanie" w Kodeksie, aby uwzględnić różne i ewoluujące struktury zespołów wykonujących zlecenie oraz odnieść się do implikacji tych zmian definicyjnych,
  • dostarczają wytycznych ułatwiających określenie, kto wchodzi w skład zespołu wykonującego zlecenie lub zespołu wykonującego badanie,
  • zmieniają definicje szeregu istniejących terminów i ustanawiają nowe zdefiniowane terminy w odniesieniu do niezależności w kontekście badania grupy.

Przy opracowywaniu przedmiotowych zmian korzystano ze ścisłej koordynacji z projektami IAASB dotyczącymi badań grupy i zarządzania jakością.

IESBA określiła, że zmienione przepisy wejdą w życie do badań sprawozdania finansowego oraz badań sprawozdania finansowego grupy za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się 15 grudnia 2023 r. i później.

Tłumaczenie ww. zmian ma charakter edukacyjny i nie jest wiążące dla biegłych rewidentów w Polsce do czasu przyjęcia uchwałą KRBR i zatwierdzenia przez Radę PANA.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl