Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:31, 24.07.2024 r.

Konsultacje w sprawie zmian do Kodeksu IESBA

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) zachęca do wyrażania opinii nt. projektu zmian do Kodeku IESBA zatytułowanego: „Proponowane zmiany do Kodeksu dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego”

27 kwietnia 2022

Proponowane przez IESBA zmiany do Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) ustanawiają przepisy, które kompleksowo odnoszą się do kwestii niezależności firm audytorskich i osób zaangażowanych w badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ang. audit of group financial statements). Propozycje dotyczą również wpływu na niezależność zmiany definicji zespołu wykonującego zlecenie – pojęcia kluczowego dla badania sprawozdań finansowych – w Międzynarodowym Standardzie Badania (MSB) 220 (zmienionym) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”, opracowanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB).

Projekt opublikowany przez IESBA zawiera m.in. następujące propozycje zmian:

  • ustanowienie nowych zdefiniowanych pojęć i zmiana szeregu istniejących pojęć, w tym w celu zastosowania w odniesieniu do niezależności w kontekście badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  • wyjaśnienie i wzmocnienie zasad niezależności mających zastosowanie do:
    • osób zaangażowanych w badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
    • firm audytorskich zaangażowanych w badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym firm z sieci firm audytorskich grupy i spoza niej;
  • wyraźniejsze określenie procesu postępowania w przypadku naruszenia zasady niezależności w firmie audytorskiej części składowej grupy, w tym wzmocnienie potrzeby odpowiedniej komunikacji między odpowiednimi stronami oraz osobami sprawującymi nadzór nad grupą;
  • dostosowanie szeregu postanowień Kodeksu, aby dostosować się do zmian w standardach zarządzania jakością IAASB.

Dokument konsultacyjny wraz z linkiem do zgłaszania komentarzy dostępny jest tutaj.

Konsultacje trwają do 31 maja 2022 r. Zachęcamy do udziału i wyrażenia opinii.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl