Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:16, 12.07.2024 r.

Nagrania z webinariów dotyczących zmian do Kodeksu IESBA

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych udostępniła nagrania z webinariów na temat proponowanych zmian do Kodeksu etyki IESBA dotyczących definicji zespołu wykonującego zlecenie i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, które odbyły się 11 kwietnia oraz 19 kwietnia br.

6 maja 2022

O opracowanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) projekcie zmian do Kodeksu etyki IESBA zatytułowanym: „Proponowane zmiany do Kodeksu dotyczące definicji zespołu wykonującego zlecenie i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego” informowaliśmy tutaj.

W kwietniu br. IESBA zorganizowała dwa webinaria na ten temat, podczas których zaprezentowano dokument oraz umożliwiono zainteresowanym stronom udział w sesji pytań i odpowiedzi z wykładowcami.

Nagranie z webinarium z dnia:

  • 11.04.2022 r. dostępne tutaj;
  • 19.04.2022 r. dostępne tutaj.

Propozycje zawarte w projekcie zmian zawierają zapisy, które kompleksowo odnoszą się do kwestii niezależności firm audytorskich i osób zaangażowanych w badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Proponowane zmiany dotyczą również wpływu zmiany definicji zespołu wykonującego zlecenie na niezależność – pojęcia kluczowego dla badania sprawozdań finansowych – w Międzynarodowym Standardzie Badania (MSB) 220 (zmienionym) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”, opracowanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) (wersja robocza tłumaczenia MSB 220 (Z) dostępna tutaj).

Przy okazji przypominamy, że uwagi do tego projektu zmian do Kodeksu etyki IESBA można zgłaszać do 31 maja 2022 r. poprzez dedykowaną stronę IESBA dostępną tutaj. Zachęcamy do udziału i wyrażenia opinii.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl