Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:31, 24.03.2023 r.

Projekt nowego standardu IAASB

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych opublikowała projekt nowego międzynarodowego standardu do badania mniej złożonych jednostek i zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach jego treści.

8 września 2021

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała projekt nowego, odrębnego standardu dotyczącego badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek (ang. Less Complex Entities, LCE).

Mniejsze, mniej złożone jednostki wnoszą istotny wkład w gospodarkę światową i stanowią zdecydowaną większość podmiotów na całym świecie. Jednocześnie coraz bardziej złożone struktury i transakcje należy uwzględnić w Międzynarodowych Standardach Badania (MSB). Ta złożoność MSB może stanowić wyzwanie dla badań mniej złożonych jednostek. IAASB na podstawie informacji zwrotnych z dokumentu dyskusyjnego opracowała projekt standardu, który jest proporcjonalny do typowego charakteru i okoliczności badania mniej złożonej jednostki, odpowiada na wyzwania interesariuszy i stanowi rozwiązanie globalne. Standard zaspokoi rosnące globalne potrzeby, jednocześnie zmniejszając pojawiające się ryzyko rozbieżności jurysdykcyjnych. Jest to przełomowy projekt, który reprezentuje nową erę dla IAASB i dlatego IAASB prosi teraz o opinie interesariuszy.

Nowy, samodzielny standard badania sprawozdania finansowego mniej złożonych jednostek:

 • jest przeznaczony specjalnie do badania mniej skomplikowanych podmiotów,
 • opiera się na podstawowych koncepcjach z Międzynarodowych Standardów Badania,
 • został opracowany tak, aby był zrozumiały, jasny i zwięzły,
 • zmniejsza ryzyko rozbieżności jurysdykcyjnych poprzez zapewnienie spójności i porównywalności na całym świecie,
 • pozwoli osiągnąć badania wysokiej jakości.

W ramach projektu, w lipcu 2021 r., zostały opublikowane pierwsze trzy części:

 • projekt standardu (Proponowany Międzynarodowy Standard Badania do badania sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek);
 • dodatkowe wskazówki (Publikacja zawiera dodatkowe informacje, które mogą być pomocne przy przyjmowaniu i wdrażaniu tego standardu. Materiał został opracowany w celu dalszego wyjaśnienia kwestii i okoliczności, które mogą mieć znaczenie przy ustalaniu zastosowania tego MSB zgodnie z Częścią A standardu i może być przydatny dla:
  • organów ustawodawczych, regulacyjnych lub odpowiednich lokalnych organów ustanawiających standardy przy ustalaniu dozwolonego zastosowania tego standardu w krajowej jurysdykcji,
  • firm audytorskich do opracowania polityk lub procedur w związku ze stosowaniem tego standardu,
  • biegłych rewidentów przy ustalaniu, czy standard jest odpowiedni do zastosowania w przypadku konkretnego zlecenia na etapie akceptacji lub kontynuacji współpracy z klientem.);
 • załącznik nr 1 (słownik pojęć).

Niedawno IAASB opublikował kolejne materiały:

Wszystkie udostępnione przez IAASB materiały są opracowane w języku angielskim. Aby jak największa ilość osób mogła się z nimi zapoznać planujemy ich przetłumaczenie na język polski.

IAASB zachęca wszystkich interesariuszy (biegłych rewidentów i firmy audytorskie, organy ustanawiające standardy, zawodowe organizacje księgowe, środowisko akademickie, organy regulacyjne i organy nadzoru audytowego oraz inne zainteresowane strony) do przekazania swoich opinii na temat zaproponowanego projektu.

Konsultacje są otwarte do 31 stycznia 2022 r. Odpowiedzi należy przesyłać online za pomocą przycisku „Submit comment” znajdującego się bezpośrednio na stronie internetowej IAASB, korzystając z linku dostępnego tutaj. W celu zapoznania się z pytaniami i wcześniejszego przygotowania odpowiedzi można wykorzystać dokument Word dostępny tutaj.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Więcej informacji na temat prac IAASB związanych z tym nowym projektem można przeczytać na stronie internetowej IAASB pod adresem https://www.iaasb.org/focus-areas/new-standard-less-complex-entities.

O wcześniejszych pracach IAASB nad projektem informowaliśmy w aktualnościach:

Konsultacje standardów badania mniej złożonych jednostek.

IAASB pyta o standardy badania mniej złożonych podmiotów

Badanie mniej złożonych jednostek – prace IAASB 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl