Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:02, 27.09.2023 r.

Badanie mniej złożonych jednostek – prace IAASB

IAASB opublikował komunikat dotyczący planów opracowania odrębnego standardu do badania mniej złożonych jednostek.

30 grudnia 2020

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) pracuje nad nowym, odrębnym standardem, który będzie adresował wyzwania związane ze złożonością, zrozumiałością, skalowalnością i proporcjonalnością. Nowy standard będzie korzystał z podobnych koncepcji i zasad jakie są zawarte w Międzynarodowych Standardach Badania (MSB), w tym badania opartego na ryzyku, w celu uzyskania racjonalnej pewności oraz wystarczających i odpowiednich dowodów badania pozwalających wyrazić opinię o sprawozdaniu finansowym.

W grudniu 2020 r. IAASB opublikował kolejny komunikat informujący o:

  • tym, jak będzie wyglądał ten standard,
  • do jakich jednostek będzie miał zastosowanie oraz
  • jaki jest docelowy harmonogram prac związanych z projektem standardu.

Z komunikatem IAASB, wydanym w języku angielskim, można zapoznać się tutaj.

IAASB jest w trakcie m. in. uzgadniania, w jakich sytuacjach standard nie będzie mógł być zastosowany - np. do badania jednostek notowanych. Ponadto IAASB jest zdania, że każda jurysdykcja, odpowiedni organ, będzie musiał ocenić, czy stosowanie tego standardu jest właściwe w danym kraju i czy nie należy dodatkowo ograniczyć jego zastosowania.

Publikacja projektu standardu (tzw. Exposure Draft) spodziewana jest po czerwcu 2021 r.

Więcej o pracach związanych z opracowaniem nowego standardu można przeczytać na stronie internetowej IAASB.

Wcześniejsze nasze aktualności związane z tą tematyką:

IAASB pyta o standardy badania mniej złożonych podmiotów
Konsultacje standardów badania mniej złożonych jednostek

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl