Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:00, 12.07.2024 r.

Dyskusja o MSB dla MZJ

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Międzynarodowym Standardem Badania dla badań sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek oraz do udziału w dyskusji środowiskowej na jego temat.

27 czerwca 2024

Opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) Międzynarodowy Standard Badania dla badań sprawozdań finansowych mniej złożonych jednostek („MSB dla MZJ”) to nowy standard badania (o jego opublikowaniu informowaliśmy w aktualności pt. „Nowy standard IAASB - MSB dla MZJ”).

IAASB akcentuje, że jest to pionierski standard i znaczący kamień milowy. To samodzielny, globalny standard badania opracowany specjalnie dla mniejszych i mniej złożonych przedsiębiorstw. Zbudowany jest na fundamencie Międzynarodowych Standardów Badania („MSB”). Audyty przeprowadzane przy jego użyciu mają zapewniać ten sam poziom pewności, czyli racjonalny - więcej można przeczytać w przedmowie znajdującej się na początku standardu. Ustalona przez IAASB data początkowego zastosowania to badanie sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się 15.12.2025 r. lub później (de facto badanie za 2026 rok).

Zachęta do dyskusji środowiskowej

Co ważne, decyzje dotyczące wymaganego lub dozwolonego stosowania standardu, w tym opisy rodzajów jednostek, w przypadku których można przeprowadzić badanie zgodnie z tym standardem, należą do organów prawodawczych i regulacyjnych lub stosownych organów lokalnych posiadających uprawnienia do ustanawiania standardów.

Ustanowienie każdego nowego standardu międzynarodowego jako standardu krajowego jest długim procesem. Standard ten jest jednak na tyle wyjątkowy, że Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w ramach prekonsultacji chciałaby zachęcić Państwa, biegłych rewidentów oraz firmy audytorskie, a także innych interesariuszy, do aktywnego włączenia się w dyskusję. Chcemy wspólnie zastanowić się, czy standard rzeczywiście upraszcza badanie małych i średnich jednostek („MŚP”) i czy istotne są oszczędności w nakładzie i czasie pracy z jego zastosowaniem, zamiast pracy ze znanym nam pakietem dotychczasowych 37 standardów badania?

Komentarze i uwagi prosimy kierować na adres: MSBdlaMZJ@pibr.org.pl Na Państwa głosy czekamy do końca lipca.

MSB dla MZJ w j. polskim

Robocze tłumaczenie MSB dla MZJ na j. polski (pobierz tutaj), które teraz udostępniamy jest poprawioną wersją wcześniejszego maszynowego tłumaczenia. Podkreślamy, że obecne brzmienie nie podlegało wymaganemu przez IFAC tzw. due proces, jest materiałem pomocniczym i nadal służy tylko celom poglądowym.

Przybliżenie tej tematyki znajduje się w opracowanych przez IAASB, w języku angielskim, materiałach wspierających oraz nagraniach z serii webinarów dostępnych na stronie internetowej pod adresem: https://www.iaasb.org/focus-areas/isa-lce-standard-audits-less-complex-entities.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl