Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:44, 24.03.2023 r.

Zarządzanie jakością – nowe standardy IAASB

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych opublikowała trzy nowe standardy zarządzania jakością.

22 grudnia 2020

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) opublikowała trzy nowe standardy zarządzania jakością:

  • Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 1 „Zarządzanie jakością dla firm, które wykonują badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi atestacyjne lub usługi pokrewne”,
  • Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 2 „Przeglądy jakości zlecenia” i
  • Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) „Zarządzanie jakością w badaniu sprawozdań finansowych”.

Standardy zastąpią obecny Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 oraz Międzynarodowy Standard Badania 220 i są znaczącą ewolucją istniejących standardów kontroli jakości.

Standardy promują solidne, proaktywne, skalowalne i efektywne podejście do zarządzania jakością, wzmacniają i unowocześniają podejście firmy audytorskiej do zarządzania jakością. Nowe standardy oznaczają poprawę jakości monitorowania i obowiązek podejmowania działań naprawczych, jeśli przyjęte rozwiązania okażą się nieskuteczne, wbudowanie jakości w kulturę organizacji i ‘ton z góry’ oraz wzmocnienie przeglądów jakości na poziomie zleceń. Kluczowe zmiany obejmują:

  • zwiększenie obowiązków i odpowiedzialności kierownictwa firmy audytorskiej oraz poprawę jakości zarządzania,
  • oparte na ryzyku podejście skoncentrowane na osiągnięciu celów związanych z jakością,
  • zmiana mająca na celu uwzględnienie technologii, rozwiązań sieciowych i korzystania z usług zewnętrznych dostawców,
  • zwiększenie nacisku na ciągły przepływ informacji i odpowiednią komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
  • proaktywne monitorowanie systemów zarządzania jakością oraz terminowe i skuteczne usuwanie nieprawidłowości,
  • zwiększenie odpowiedzialności partnera odpowiedzialnego za zlecenie za kierowanie zleceniem i jakość badania,
  • wyjaśnienie i wzmocnienie wymogów dotyczących przeglądu jakości zlecenia.

Wraz ze standardami IAASB opublikował także zmiany uzgodnieniowe do innych standardów (tzw. conforming amendments) oraz pierwszą część materiałów wspierających „Podstawa wniosków i zestawienia informacji”. Kolejne materiały wspierające zostaną opublikowane w 2021 roku.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wkrótce uruchomi proces uzyskiwania zgody IFAC na przetłumaczenie tych standardów na język polski w celu ustanowienia ich jako standardy krajowe i przyjęcia do polskiego systemu regulacji, a także podejmie stosowne działania, aby przygotować firmy audytorskie do zmian.

Więcej informacji na temat opublikowanych standardów można znaleźć na stronie internetowej IAASB.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl