Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:47, 24.03.2023 r.

Nowe standardy zarządzania jakością (wersja ang.)

Udostępniamy komplet angielskojęzycznej wersji nowych standardów zarządzania jakością oraz materiałów i nagrań wspierających ich wdrożenie i stosowanie.

3 grudnia 2021

O opublikowaniu przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) nowych standardów zarządzania jakością oraz o związanych z nimi kluczowych zmianach informowaliśmy w aktualności pt. „Zarządzanie jakością – nowe standardy IAASB” (dostępnej tutaj).

Od tego czasu IAASB przygotował nowe materiały oraz nagrania wspierające ich wdrożenie i stosowanie.

Standardy i materiały można pobrać ze strony internetowej IAASB pod adresem: https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management.

Poniżej przedstawiamy wykaz dotychczas udostępnionych przez IAASB materiałów i nagrań (wszystkie opracowania są w języku angielskim).

PIBR uzyskał już niezbędne zgody IFAC na przetłumaczenie materiałów na język polski, które opublikujemy po zakończeniu tłumaczenia.

Nowe standardy, po przeprowadzeniu dodatkowego procesu polegającego na doprowadzeniu ich brzmienia do zgodności z przepisami polskiego i unijnego prawa, zostaną ustanowione przez KRBR jako standardy krajowe i po zatwierdzeniu przez Radę PANA będą przyjęte do systemu polskich regulacji.

1. MSZJ 1 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub inne zlecenia usług atestacyjnych lub pokrewnych”

 • Standard
  International Standard on Quality Management 1 (Previously International Standard on Quality Control 1), Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements (pobierz standard tutaj)
 • Materiały wspierające wdrożenie:
  - Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)
  - Fact Sheet: Introduction to ISQM 1 (pobierz opracowanie tutaj)
  - First-Time Implementation Guide: ISQM 1 (pobierz opracowanie tutaj)

2. MSZJ 2 - Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 2 - „Przeglądy jakości zlecenia”

 • Standard
  International Standard on Quality Management 2, Engagement Quality Reviews (pobierz standard tutaj)
 • Materiały wspierające wdrożenie:
  - Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)
  - Fact Sheet: Introduction to ISQM 2 (pobierz opracowanie tutaj)
  - First-Time Implementation Guide: ISQM 2 (pobierz opracowanie tutaj)

3. MSB 220 (Z) - Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) - „Zarządzanie jakością badania sprawozdania finansowego”

 • Standard
  International Standard on Auditing 220 (Revised), Quality Management for an Audit of Financial Statements (pobierz standard tutaj)
 • Materiały wspierające wdrożenie:
  - Basis for Conclusions (pobierz opracowanie tutaj)
  - Fact Sheet: Introduction to ISA 220 (Revised) (pobierz opracowanie tutaj)

4. Zmiany dostosowawcze (tzw. conforming amendments) - Zmiany dostosowawcze do MSB i materiałów powiązanych wynikające z projektów zarządzania jakością

 • Conforming Amendments to ISAs and Related Material Arising from the Quality Management Projects (pobierz opracowanie tutaj)

IAASB udostępnił także nagrania z serii webinariów na temat nowych standardów zarządzania jakością

 • Quality Management Webinar Series (obejrzyj tutaj oraz tutaj)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl