Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:24, 14.06.2024 r.

Kolejne objaśnienia IFAC do Kodeksu IESBA

Udostępniamy polską wersję językową najnowszych objaśnień IFAC do Kodeksu etyki IESBA, dotyczących sztucznej inteligencji.

27 czerwca 2022

Publikacja Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) we współpracy z pracownikami Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (ang. International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA), zatytułowana: „Analiza Kodeksu IESBA – Skupienie na technologii: Sztuczna inteligencja”, podkreśla zastosowanie Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) („Kodeks”), w szczególności znaczenie podstawowych zasad Kodeksu i jego założeń koncepcyjnych w rozwiązywaniu problemów etycznych, które mogą wystąpić, gdy sztuczna inteligencja jest wykorzystywana lub wdrażana przez zawodowych księgowych. W opracowaniu przedstawiono scenariusz dotyczący sztucznej inteligencji, który ma pomóc księgowym w identyfikowaniu, ocenie i reagowaniu na zagrożenia związane z przestrzeganiem podstawowych zasad Kodeksu.

Rozpoczęta w 2019 r. seria publikacji, zatytułowana: „Analiza Kodeksu IESBA”, ma na celu promowanie wiedzy na temat Kodeksu oraz wspieranie jego przyjęcia i wdrożenia na całym świecie. Każda część podkreśla ważne koncepcje i tematy zawarte w Kodeksie i ma na celu pomóc czytelnikom zrozumieć, jak korzystać z Kodeksu i poruszać się po nim, aby mogli szybko zidentyfikować i uzyskać dostęp do standardów dotyczących etyki i niezależności oraz powiązanych z nimi wskazówek. Nie jest to materiał wiążący ani nie zastępuje znajomości Kodeksu.

Tematy poruszane we wcześniejszych częściach serii obejmują: podstawowe zasady, założenia koncepcyjne, niezależność biegłego rewidenta, konflikty interesów, zachęty, reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji, naciski, rolę księgowego i jego oczekiwane mentalne nastawienie, w tym skupienie na stronniczości oraz moduły Kodeksu.

Najnowsza przetłumaczona na język polski publikacja jest dostępna tutaj oraz w e-Bibliotece, gdzie można również znaleźć polskojęzyczne wersje wcześniejszych dwunastu części z tej serii.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl