Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:30, 21.07.2024 r.

Piąta część objaśnień do kodeksu IESBA

Analiza kodeksu IESBA - Część 5: Niezależność

6 lipca 2020

Przedstawiamy przetłumaczoną piątą część analizy kodeksu etyki, przygotowaną przez IFAC we współpracy z International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). Jak zauważają autorzy analizy, „poza przestrzeganiem podstawowych zasad, Międzynarodowe Standardy Niezależności (IIS) wymagają od zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód, aby pozostawali niezależni podczas przeprowadzania badania, przeglądu lub innych usług atestacyjnych”.

Z punktu widzenia interesariuszy kluczowe jest, aby biegły rewident był niezależny w swych ocenach. „Aby można było polegać na sprawozdaniu biegłego rewidenta, konieczne jest przekonanie, że biegły rewident w swojej pracy stosuje zawodowy osąd i nie ulega żadnym wpływom w sposób zagrażający uczciwości, obiektywizmowi czy zawodowemu sceptycyzmowi”.

Cały dokument ze wskazówkami IESBA dotyczącymi zachowania niezależności można znaleźć tutaj.

Poprzednie części objaśnień do kodeksu etyki IESBA dostępne są w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl