Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:20, 21.07.2024 r.

Czwarta część objaśnień do kodeksu IESBA

Analiza kodeksu IESBA - Część 4: Założenia koncepcyjne - Krok 3, Reakcja na zagrożenie.

21 maja 2020

Udostępniamy tłumaczenie kolejnej części analizy kodeksu etyki przygotowanej przez IFAC przy współpracy z International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). W kroku trzecim autorzy opisują, jak reagować na zagrożenia.

Zdaniem IFAC i IESBA, w przypadku oceny, że zidentyfikowane zagrożenia nie są na akceptowalnym poziomie, księgowy ma do wyboru trzy sposoby działania. Może wyeliminować okoliczności, udziały lub powiązania, które powodują występowanie zagrożenia. Może zastosować zabezpieczenia (o ile są one dostępne), aby zredukować zagrożenie do akceptowalnego poziomu. Może także odmówić wykonania czynności lub przerwać jej wykonywanie.

Więcej o reakcji na zagrożenie tutaj.

Poprzednie części objaśnień do kodeksu etyki IESBA dostępne są w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl