Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:49, 21.07.2024 r.

Szósta część objaśnień do kodeksu IESBA

Kolejna część analizy kodeksu etyki IESBA dotyczy konfliktu interesów.

23 lipca 2020

Jak zauważają autorzy analizy, zawodowi księgowi aktywnie angażują się w życie społeczności gospodarczej w wielu rolach, co może czasem prowadzić do sytuacji, w których pojawiają się konflikty interesów. Konflikty takie nie stanowią jednak, same w sobie, naruszenia zasad kodeksu etyki. Jest tak dlatego, że nie zawsze można ich uniknąć - można je jednak skutecznie rozwiązywać poprzez zastosowanie ramowych założeń koncepcyjnych w celu identyfikacji, oceny i reakcji na zagrożenia.

Kiedy występują konflikty interesów? Zazwyczaj mamy z nimi do czynienia, gdy:

  • interesy własne zawodowego księgowego stoją w konflikcie z interesami klienta, pracodawcy lub innego podmiotu, dla którego zawodowy księgowy pracuje;
  • występuje konflikt interesów pomiędzy dwoma lub więcej klientami, pracodawcami i innymi podmiotami, dla których zawodowy księgowy pracuje.

Rozwiązaniem problemu konfliktu interesów może być zlikwidowanie konfliktu (np. poprzez rezygnację z posiadania wpływu na podejmowanie decyzji w danej sprawie); zastosowanie zabezpieczenia, które często obejmują zmianę zakresu obowiązków lub dodanie niezależnego nadzoru; lub – w ostateczności - wycofanie się z działalności zawodowej.

Całość materiału dostępna jest tutaj.

Analiza kodeksu etyki IESBA (ang. Exploring the IESBA Code) to 12-miesięczna seria opracowań publikowanych przez IFAC od listopada 2019 r. Stanowi ona dogłębne spojrzenie na Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) (Kodeks). Każda część serii uwydatnia kluczowe aspekty Kodeksu w bardziej obrazowy sposób, ze szczególnym naciskiem na ostatnie zmiany Kodeksu.

Dotychczas przetłumaczone przez PIBR objaśnienia dostępne są w e-Bibliotece.

Jednocześnie przypominamy, że kodeks etyki opracowany przez IESBA to zarazem nowy kodeks etyki i standardy niezależności obowiązujące polskich biegłych rewidentów od początku 2020 roku.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl