Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:53, 16.07.2024 r.

Globalne konsultacje projektów standardów

IAASB prosi o opinie na temat propozycji zmian w międzynarodowych standardach zarządzania jakością.

17 maja 2019

Trwa proces konsultacji propozycji zmian w standardach zarządzania jakością dla firm audytorskich i zespołów wykonujących zlecenia badania. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) przyjęła je w grudniu 2018 roku. Spowodują one rozszerzenie wymogów w zakresie zarządzania jakością przez firmy audytorskie, mogą również wpływać na ich struktury organizacyjne i działalność.

Kluczowe zmiany dotyczą między innymi nowego, opartego na ocenie ryzyka, proaktywnego podejścia do systemów zarządzania jakością przez firmy audytorskie, dostosowania standardów do przemian społecznych, technologicznych i biznesowych, zwiększenia obowiązków i odpowiedzialności firm audytorskich oraz poprawy zarządzania nimi, bardziej rygorystycznego monitorowania systemów zarządzania jakością i skuteczniejszych działań naprawczych, zwiększenia odpowiedzialności partnerów w firmach audytorskich za jakość audytu i merytoryczne przywództwo, a także rzetelności przeglądów jakości (wyboru, dokumentacji i wykonania) zlecenia.

Anglojęzyczne materiały informacyjne opublikowane przez IAASB obejmują:

  • Memorandum objaśniające każdy zmieniony standard i przewidywaną datę jego obowiązywania (tutaj);
  • Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością nr 1 (ISQM 1) (wcześniej Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości (ISQC 1) dotyczący odpowiedzialności FA za ustanowienie systemu zarządzania jakością w celu zapewnienia jakości zleceń (tutaj);
  • Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością nr 2 (ISQM 2) – nowy standard dotyczący przeglądu jakości zlecenia (tutaj);
  • MSB 220 „Kontrola jakości zlecenia badania sprawozdania finansowego” (ISA 220) – standard dotyczący zarządzania jakością w odniesieniu do zleceń badania (tutaj);
  • Webcasty IAASB (tutaj).

Uwagi do projektów można zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie IFAC (wymaga zalogowania lub rejestracji na stronie IFAC) do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl