Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:33, 29.11.2022 r.

Alert dotyczący badania kontynuacji działalności oraz lista kontrolna dla małych jednostek

KRBR udostępnia polską wersję językową kolejnego alertu IAASB omawiającego badanie kontynuacji działalności w zmieniającym się środowisku wynikającym z wpływu Covid-19 oraz przygotowaną przez IFAC listę kontrolną dla małych jednostek gospodarczych.

15 czerwca 2020

ALERT IAASB DOTYCZĄCY BADANIA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy polską wersję językową alertu IAASB omawiającego badanie późniejszych zdarzeń będących efektem pandemii Covid-19 (więcej tutaj).

Dziś udostępniamy przetłumaczony na język kolejny alert IAASB dotyczący badania kontynuacji działalności. Publikacja naświetla kluczowe obszary, na których należy skoncentrować się przeprowadzając procedury badania i wyciągając wnioski odnośnie tego, czy odpowiednie jest zastosowanie przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności zgodnie z wymogami MSB 570 (Z) (standard ten został przyjęty jako KSB 570 (Z)). Opracowanie jest także pomocne dla osób sporządzających sprawozdania finansowe, osób sprawujących nadzór oraz innych użytkowników sprawozdań finansowych w zrozumieniu obowiązków biegłego rewidenta w odniesieniu do kwestii kontynuacji działalności łącznie z wpływem na sprawozdanie z badania.

Z treścią przetłumaczonego na język polski alertu można zapoznać się tutaj lub pobrać go z e-Biblioteki.

Wkrótce udostępnimy następny alert IAASB dotyczący sprawozdawczości z badania.

Przypominamy również o wytycznych przygotowanych wcześniej przez PIBR dotyczących badania kontynuacji działalności (więcej tutaj).

LISTA KONTROLNA DLA MAŁYCH FIRM DOTYCZĄCA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

IFAC opracował także publikację – „Lista kontrolna kontynuacji działalności przez małe przedsiębiorstwo – jak przetrwać i dobrze prosperować po zakończeniu pandemii COVID-19”. Polską wersję językową publikujemy tutaj. Dokument w oryginalnej wersji językowej znajduje się tutaj.

Lista kontrolna obejmuje kluczowe zagadnienia w zakresie zarządzania finansami i zarządzania strategicznego, i ma za zadanie pomóc firmom w identyfikowaniu i analizowaniu istotnych kwestii.

Odsyłamy także do dedykowanej Covid-19 stronie internetowej IFAC z wieloma przydatnymi zasobami, włączając w to powyższe publikacje.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl