Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:59, 26.11.2022 r.

Wskazówki dotyczące badania kontynuacji działalności

KRBR przedstawia wskazówki związane z badaniem kontynuacji działalności w warunkach pandemii koronawirusa.

30 kwietnia 2020

16 marca 2020 r. opublikowaliśmy pierwsze wskazówki, pt. „Wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok” (opracowanie dostępne jest tutaj). Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację i rozwinięcie poprzednich wskazówek. W materiale skoncentrowaliśmy się na wymogach KSB 570 (Z). W nowym opracowaniu wyjaśniamy różnice między obowiązkami i odpowiedzialnością zarządu, osób sprawujących nadzór oraz biegłego rewidenta. Prezentujemy różne rodzaje czynników, które, indywidualnie lub łącznie z innymi, mogą zostać uznane za krytyczne dla zdolności do kontynuacji działalności lub wskazywać na istotną niepewność. Podkreślamy, że z uwagi na dynamiczną sytuację ocena kierownictwa jednostki dotycząca kontynuacji działalności to proces, który powinien zakończyć się w dacie jak najbliższej dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Podsumowujemy wymogi standardu KSB 570 (Z) i ustawy o biegłych rewidentach dotyczące badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w tym aspekcie. Szczególnej uwadze polecamy diagram – ścieżkę decyzyjną, który w prosty sposób pokazuje wpływ wniosków biegłego rewidenta na rodzaj opinii z badania. Prezentujemy również oparte na KSB 570 (Z) przykłady ilustrujące zapisy w sprawozdaniu z badania dotyczące kontynuacji działalności.

Ze wskazówkami można zapoznać się tutaj.

KRBR planuje dalsze wsparcie merytoryczne w zakresie oceny kontynuacji działalności poprzez panele eksperckie oraz przygotowanie kolejnych wytycznych związanych z badaniem sprawozdań finansowych w warunkach pandemii.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl