Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:12, 16.09.2021 r.

Technika audytu oparta o „data analytics” zwiększy jakość badania. Materiały edukacyjne IAASB

Korzystanie z „data analytics” pozwala lepiej zrozumieć biznes, zwiększa efektywność procesu oceny ryzyka istotnego zniekształcenia i ułatwia dostęp do informacji o transakcjach badanego przedsiębiorstwa. – Wszystko to sprzyja podnoszeniu jakości audytu – komentuje Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

29 maja 2017

Cyfryzacja jest wyzwaniem dla każdej branży w dzisiejszej gospodarce. Nie omija ona również branży audytorskiej. Przedmiotem pracy audytora są informacje o procesach biznesowych a obecnie większość z nich rejestrowana jest właśnie w aplikacjach cyfrowych. Wyzwaniem staje się też wykorzystanie coraz to większych zbiorów danych, które zawierają niemal wszystkie informacje o przedsiębiorstwie. – Jesteśmy świadkami rozwoju nowej dziedziny analizy tych danych. Tzw. data analytics stanowi nową, rozwijaną obecnie technikę audytu – wyjaśnia Krzysztof Burnos. Korzystanie z nowego podejścia pozwala jego zdaniem lepiej zrozumieć biznes, zwiększa efektywność procesu oceny ryzyka istotnego zniekształcenia i ułatwia dostęp do informacji o transakcjach badanego przedsiębiorstwa. – Wszystko to sprzyja podnoszeniu jakości audytu – dodaje ekspert.

IAASB wyjaśnia wpływ „data analytics” na jakość audytu

Nowe podejście nie do końca mieści się jednak w koncepcji obecnie obowiązujących międzynarodowych standardów badania. – Obecne standardy tworzone były przy ograniczeniach technologicznych sprzed wielu lat. Brak możliwości przeglądu wszystkich danych wymusił opracowanie koncepcji opartej na zaufaniu do kontroli wewnętrznej i badaniu prób populacji. Tymczasem „data analytics” otwiera nowe możliwości analizowania całych populacji – wyjaśnia Krzysztof Burnos.

Szanse i wyzwania rozwoju technologii i jej wpływu na sposób przeprowadzania badania dostrzegła Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB). Specjalnie powołana grupa robocza ds. data analytics ma za zadanie m.in. wyjaśniać, jaki nowe podejście do analizy danych ma wpływ na proces przeprowadzania badania i sposób przeprowadzania kontroli jakości audytu.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem, w trakcie którego eksperci IAASB odpowiadają na najważniejsze pytania związane z „data analytics”.


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl