Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:37, 21.07.2024 r.

Zaktualizowana dokumentacja SWKJ dla małej firmy audytorskiej

Udostępniamy zaktualizowaną przykładową dokumentację opisującą system wewnętrznej kontroli jakości w mniej złożonej firmie audytorskiej.

22 grudnia 2023

Rok temu, w ramach wsparcia dla małych, mniej złożonych firm audytorskich, przygotowaliśmy „Przykładowy system wewnętrznej kontroli jakości (SWKJ)/system zarządzania jakością (SZJ) w małej firmie audytorskiej (FA)” (więcej na ten temat w aktualności pt. „Przykładowa dokumentacja SWKJ – nowe opracowanie PIBR dla małych FA” oraz pt. „Zaktualizowana przykładowa dokumentacja SWKJ dla małych FA”).

Dotychczasowa przykładowa dokumentacja opisująca system wewnętrznej kontroli jakości adresowała tylko wymogi nowego KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”.

Aktualizacja opracowania obejmuje zastosowanie uproszczeń, aby materiał lepiej odpowiadał specyfice zarządzania jakością w małej firmie audytorskiej, a także uwzględnia uwagi PANA wynikające z „Kontroli tematycznej: uwagi do opracowania PIBR dotyczącego przykładowej dokumentacji SWKJ dla małych firm audytorskich” (zapoznaj się z informacjami tutaj) oraz „Sprawozdania z kontroli tematycznych dotyczących dostosowania systemów wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich do nowych standardów kontroli jakości” (pobierz tutaj). Ponadto, w ramach aktualizacji przygotowano materiały do:

 • monitoringu okresowego, w tym dodana została przykładowa lista kontrolna inspekcji zakończonego zlecenia badania,
 • wdrożenia pozostałych dwóch, nowych standardów, czyli:
  • KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia”, w tym
   • Przykładowa procedura oraz lista kontrolna do kontroli jakości wykonania badania,
   • lista proponowanych zagadnień do uzgodnienia pomiędzy firmą audytorską i kontrolerem jakości wykonania zlecenia,
  • wdrożenia KSB 220 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 220 (zmienionego) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”, w tym lista kontrolna dla kluczowego biegłego rewidenta związana z zarządzeniem dla badania.

Podkreślamy, że opracowanie PIBR jest skierowane do małych/mniej złożonych firm audytorskich, ma przykładowy charakter i wymaga dostosowania do specyfiki firmy audytorskiej korzystającej z tego opracowania oraz uszczegółowienia, a także uzupełniła o stosowne własne formularze (własne polityki oraz procedury).

Zaktualizowana wersja opracowania składa się z dwóch części i obejmuje:

 • Przykładową dokumentację opisującą system wewnętrznej kontroli jakości, w tym przykładowe procedury i formularze – pobierz tutaj,
 • Macierz ryzyk – ryzyka i reakcje – pobierz tutaj.

W newsie pt. „Zarządzanie jakością w firmie audytorskiej” przypominaliśmy, i dziś ponownie, o początku obowiązkowego zastosowania KSKJ 2 oraz KSB 220 (Z), a także, co jeszcze raz podkreślamy, o konieczności dokonania pierwszej oceny SWKJ, w ciągu roku od wdrożenia KSKJ 1, czyli do 31.12.2023 r. Przypominamy także, że powinien być przeprowadzony monitoring okresowy SWKJ w oparciu o wymogi KSKJ 1.

Wcześniejsze opracowania PIBR i IAASB związane z nowymi standardami zarządzania jakością znajdują się na dedykowanej podstronie „Nowe standardy zarządzania jakością”.

Zachęcamy również do korzystania z informacji udostępnionych przez PANA, które zgromadzone są w sekcji - Nowe standardy kontroli jakości, w tym odpowiedzi na najczęstsze pytania, jak również do zapoznania się z nowymi procedurami kontroli.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl