Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:13, 16.07.2024 r.

Zarządzanie jakością w firmie audytorskiej

Kończy się pierwszy rok obowiązywania nowych standardów z pakietu zarządzania jakością.

13 listopada 2023

Przypomnienie

Mija rok od wprowadzenia uchwałą Rady PANA nr 38/I/2022 nowych standardów z pakietu zarządzania jakością, który obejmuje:

  • KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”,
  • KSKJ 2 w brzmieniu MSZJ (PL) 2 – „Kontrole jakości wykonania zlecenia”,
  • KSB 220 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 220 (zmienionego) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego”.

Początek obowiązkowego zastosowania każdego ze standardów jest określony w ww. uchwale.

Przypomnijmy, że firmy audytorskie zostały zobowiązane do dostosowania swoich systemów wewnętrznej kontroli jakości („SWKJ”) do postanowień KSKJ 1 i ich wdrożenia do dnia 1 stycznia 2023 r. niezależnie od rodzaju świadczonych usług. Ponadto, firmy audytorskie powinny w terminie jednego roku od dnia wdrożenia dokonać oceny SWKJ. KSKJ 2 oraz KSB 220 (Z) mają zastosowanie m.in. do już przeprowadzanych badań sprawozdań finansowych za 2023 r.

Materiały wspierające

Dotychczas opublikowane materiały wpierające są dostępne na stronie:

Informujemy również o nowych opracowaniach IFAC:

PIBR pracuje nad zmianą przykładowego opisu SWKJ w małej firmie audytorskiej, który został udostępniony pod koniec 2022 r. (więcej w aktualności pt. „Zaktualizowana przykładowa dokumentacja SWKJ dla małych FA”).

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl