Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:35, 9.12.2023 r.

7702. Włodzimierz Buczak

Dane rejestrowe

  • Numer biegłego: 7702
  • Imię i nazwisko: Włodzimierz Buczak
  • Forma wykonywania zawodu: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy, Osoba fizyczna‚ w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą‚ inna niż osoba‚ o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy‚ która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską
  • Informacja o wpisie do zagranicznego rejestru:

Powiązanie z firmami audytorskimi

764 BWF ZAKŁAD USŁUG FINANSOWYCH WŁODZIMIERZ BUCZAK

Adres strony WWW: www.bwf.zg.pl

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (764) są dostępne na stronie PANA

3941 AUDYT Wegner i Wspólnicy Sp. z o.o. - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres strony WWW: www.wegner-audyt.pl

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (3941) są dostępne na stronie PANA

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów

Aby pobrać zaświadczenie, które potwierdza wpis do rejestru biegłych rewidentów, prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów:

  1. Rozwiąż proste zadanie matematyczne (ochrona przed automatycznymi zapytaniami).
  2. Kliknij przycisk "Pobierz wydruk PDF".

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl