Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:13, 29.09.2023 r.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Prezentacja, zadania, odpowiedzi do zadań. Publikacja dostępna w formacie PDF

Aneta Wilk-Łyś

60 zł

Celem autorki materiału jest przedstawienie aktualnej wiedzy w zakresie krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących prawa bilansowego. Materiał koncentruje się na tych zmianach, które mają istotny wpływ na sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Poniżej przedstawiamy główne tematy publikacji:

  • Wskazanie kierunków zmian w prawie bilansowym wraz z podaniem aktualnych przepisów prawa, które mają zastosowanie w latach 2021-2022.
  • Zmiany w polskim prawie bilansowym obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
  • Aktualizacje w międzynarodowym prawie bilansowym obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.
  • Projektowane kierunki zmian w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl