Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:59, 29.09.2023 r.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Skrypt, prezentacja, zbiór zadań. Publikacja dostępna w formacie PDF.

Krystian Kosiorek

60,00 zł

Celem materiału jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu rachunkowości. Autor omawia koncepcję modyfikacji sprawozdania z badania w związku ze zidentyfikowanymi nieprawidłowościami. Naświetla przyczyny powstania błędów oraz wskazuje istotne obszary narażone na nieprawidłowości.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl