Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:09, 16.07.2024 r.

DGP: Posłowie rozmiękczają nadzór nad audytorami

Podczas sejmowych prac nad nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach poluzowano wymogi dla osób, które będą prowadzić kontrole w firmach audytorskich.

DGP

3 lipca 2019

Polska Agencja Nadzoru Audytowego, która ma zacząć działalność 1 stycznia 2020 r., będzie nadzorować badania sprawozdań finansowych oraz inne usługi, nie tylko atestacyjne. Początkowo mieli się tym zająć sami kontrolerzy, pracownicy PANA, którzy spełniają kryteria zapisane w unijnym rozporządzeniu nr 537/2014. Wymaga ono odpowiedniego wykształcenia kierunkowego oraz doświadczenia w zakresie badań sprawozdań finansowych w połączeniu ze szczegółowym przeszkoleniem dotyczącym kontroli zapewnienia jakości. W trakcie sejmowych prac została jednak zgłoszona poprawka powstała we współpracy z Ministerstwem Finansów. Rozszerza ona krąg osób, które mają się zająć weryfikowaniem usług audytorskich świadczonych dla nie-JZP. Będą się tym mogły zajmować - pod nadzorem kontrolerów - także osoby, które nie spełnią wymogów unijnego rozporządzenia.

Poprawce sprzeciwiła się Barbara Misterska-Dragan, prezes KRBR. Ma obawy, że mniejsze spółki audytorskie niebadające JZP będą kontrolowane przez osoby bez kompetencji, choćby przez studentów  - nawet jeśli pod nadzorem kontrolera. Cytowany w tekście dotychczasowy prezes KRBR Krzysztof Burnos uważa, że przepis ten pozostawia bardzo niebezpieczną furtkę dla zatrudniania osób bez żadnej wiedzy ani doświadczenia. Szacuje, że mniej restrykcyjne wymogi dotyczące osób kontrolujących dotkną ponad 90 proc. firm audytorskich. Tyle bowiem nie zajmuje się badaniem JZP, tylko innych podmiotów.

Tekst dostępny jest w płatnej części serwisu DGP.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl