Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:00, 1.12.2021 r.

Terminy szkoleń obligatoryjnych

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

e-learning

Jacek Jędrszczyk

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

e-learning

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

e-learning

Michał Błeszyński

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: e-learning

od 12 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały, Agnieszka Chamera

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Forma szkolenia: e-learning

od 12 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały, Edyta Duczyńska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: e-learning

od 12 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: e-learning

od 12 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: e-learning

od 12 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Przemysław Czajor, Małgorzata Tadeusiak

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: e-learning

od 12 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Marzena Błogosz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: e-learning

od 8 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Teresa Fołta

BDO Solutions sp. z o.o.

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

od 1 listopada 2021 r. do 1 grudnia 2021 r.

Postępu 12, 02-676 Warszawa

Elżbieta Kida

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: e-learning

od 4 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Śnieżek

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: stacjonarne

1 grudnia 2021 r.

Meksyk

Ewa Jakubczyk Cały

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Agnieszka Chamera

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2021 r.

Mazars Audyt, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa

Ewa Sobińska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2021 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Maciej Czaplewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2021 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Anna Waśko

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody

Forma szkolenia: stacjonarne

od 1 grudnia 2021 r. do 2 grudnia 2021 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody

Forma szkolenia: on-line

od 1 grudnia 2021 r. do 2 grudnia 2021 r.

Szkolenie ONLINE

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

2 grudnia 2021 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Mikołaj Trzeciak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

2 grudnia 2021 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Kryptoaktywa w sprawozdaniu finansowym

Forma szkolenia: on-line

2 grudnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

prof. nadz. dr hab. Artur Hołda

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

Forma szkolenia: on-line

2 grudnia 2021 r.

on-line

Krzysztof Gmur, Joanna Aleksandrowicz, Paula Kołodziejska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

2 grudnia 2021 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Bartosz Cicharski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 2 grudnia 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Forma szkolenia: stacjonarne

3 grudnia 2021 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Dorota Kania, Monika Matyszewska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2021 r.

on-line

Marta Kostrzewa

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2021 r.

on-line

Barbara Misterska-Dragan

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Teresa Fołta

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Dariusz Orczykowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2021 r.

ON LINE godz.9.00

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2021 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2021 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2021 r.

on-line

Roman Seredyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2021 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

4 grudnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

4 grudnia 2021 r.

Szkolenie w formie on-line

Piotr Bejger

Ecovis System Rewident sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

6 grudnia 2021 r.

Garażowa 5a, 02-651 Warszawa

Dorota Mikulska

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

6 grudnia 2021 r.

Malta Office Park, Bud. F ul. abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań

Dawid Napierała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 6 grudnia 2021 r. do 7 grudnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ireneusz Kurczyna

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 6 grudnia 2021 r. do 7 grudnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 6 grudnia 2021 r. do 7 grudnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody

Forma szkolenia: on-line

od 6 grudnia 2021 r. do 9 grudnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Ecovis System Rewident sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Forma szkolenia: on-line

7 grudnia 2021 r.

Garażowa 5a, 02-651 Warszawa

Dorota Mikulska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

7 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody

Forma szkolenia: stacjonarne

od 7 grudnia 2021 r. do 8 grudnia 2021 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul.Św. Józefa 1/3 (Ostrów Tumski)

Justyna Beata Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 7 grudnia 2021 r. do 8 grudnia 2021 r.

Szkolenie ONLINE

Roman Seredyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

8 grudnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Barbara Misterska-Dragan

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

8 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Forma szkolenia: on-line

8 grudnia 2021 r.

Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin

Ewa Sobińska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody

Forma szkolenia: on-line

od 8 grudnia 2021 r. do 9 grudnia 2021 r.

on-line

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: on-line

od 8 grudnia 2021 r. do 9 grudnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 8 grudnia 2021 r. do 9 grudnia 2021 r.

Szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Tomasz Konieczny

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

Forma szkolenia: on-line

9 grudnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

prof. nadz. dr hab. Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

9 grudnia 2021 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Piotrowska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

9 grudnia 2021 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

9 grudnia 2021 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Forma szkolenia: on-line

9 grudnia 2021 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Justyna B. Zakrzewska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 9 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

on-line

Ewa Sobińska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: on-line

od 9 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Przemysław Czajor, Małgorzata Tadeusiak

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 9 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

on-line

Waldemar Majek

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

10 grudnia 2021 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Łukasz Oleksiuk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Forma szkolenia: stacjonarne

10 grudnia 2021 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Kryptoaktywa w sprawozdaniu finansowym

Forma szkolenia: stacjonarne

10 grudnia 2021 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Forma szkolenia: on-line

10 grudnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

10 grudnia 2021 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Ewa Stopczyńska/Małgorzata Wołosz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

10 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Teresa Fołta

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

10 grudnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

10 grudnia 2021 r.

online

Łukasz Oleksiuk

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

11 grudnia 2021 r.

szkolenie w formie on-line

Piotr Bejger

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

13 grudnia 2021 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

13 grudnia 2021 r.

on-line

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

13 grudnia 2021 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Tomasz Karpiński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

13 grudnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

13 grudnia 2021 r.

online

Michał Błeszyński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

13 grudnia 2021 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

dr Dorota Anna Mikulska

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Forma szkolenia: on-line

od 13 grudnia 2021 r. do 14 grudnia 2021 r.

Szkolenie w formie on-line

Krzysztof Gmur

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 13 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

14 grudnia 2021 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jacek Jędrszczyk

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

14 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

14 grudnia 2021 r.

ONLINE

Justyna Beata Zakrzewska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

14 grudnia 2021 r.

online

Jacek Jędrszczyk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Forma szkolenia: on-line

14 grudnia 2021 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

dr Dorota Anna Mikulska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: on-line

od 14 grudnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

on-line

Joanna Chwaścikowska-Karwacka

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 14 grudnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

15 grudnia 2021 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Forma szkolenia: on-line

15 grudnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kryptoaktywa w sprawozdaniu finansowym

Forma szkolenia: on-line

15 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Piotr Welenc

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

15 grudnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Bauer

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: stacjonarne

od 15 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Maciej Kocon

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: on-line

od 15 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

online

Maciej Kocon

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Forma szkolenia: stacjonarne

16 grudnia 2021 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2021 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Dariusz Orczykowski

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2021 r.

online

Michał Błeszyński

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

od 16 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.

Szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Tomasz Konieczny

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

17 grudnia 2021 r.

on-line

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

17 grudnia 2021 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Bożena Wilk

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

17 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Teresa Fołta

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

17 grudnia 2021 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

17 grudnia 2021 r.

Szkolenie ONLINE

Dorota Mikulska

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 17 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.

on line

Ewa Sobińska

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

18 grudnia 2021 r.

Szkolenie w formie on-line

Piotr Bejger

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody

Forma szkolenia: on-line

od 18 grudnia 2021 r. do 19 grudnia 2021 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Ernest Podgórski

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

20 grudnia 2021 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Forma szkolenia: on-line

20 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Łukasz Godlewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Forma szkolenia: on-line

20 grudnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Kaczorek

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

20 grudnia 2021 r.

online

Michał Błeszyński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

Forma szkolenia: on-line

20 grudnia 2021 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Artur Hołda

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 20 grudnia 2021 r. do 21 grudnia 2021 r.

on-line

dr Dorota Anna Mikulska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: stacjonarne

21 grudnia 2021 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

Forma szkolenia: on-line

21 grudnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

21 grudnia 2021 r.

online

Michał Błeszyński

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

od 21 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

szkolenie w formie online

Radomił Maślak

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

22 grudnia 2021 r.

on-line

Monika Markisz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

22 grudnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Barbara Misterska - Dragan

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

27 grudnia 2021 r.

on-line

Agata Sajewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 27 grudnia 2021 r. do 28 grudnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 27 grudnia 2021 r. do 28 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

28 grudnia 2021 r.

on-line

dr Dorota Anna Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody

Forma szkolenia: on-line

od 29 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl