Terminy szkoleń obligatoryjnych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 11 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2018 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Waldemar Lachowski

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

12 grudnia 2018 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego

12 grudnia 2018 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

12 grudnia 2018 r.

Orzycka 6, lok. 1 B, 02-695 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wycena przedsiębiorstw – etap III: wycena aktywów – teoria i warsztat

od 13 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Marcin Pęksyk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 13 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 13 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów/wizytatorów Krajowej Komisji Nadzoru

od 13 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Regina Frąckowiak

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 13 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

PKF Consult sp. z o.o., sp. k. Orzycka 6 lok. 1 B 02-695 Warszawa

Ewa Sobińska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie

od 13 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Orzycka 6, lok. 1 B, 02-695 Warszawa

Łukasz Godlewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania

od 13 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Justyna Beata Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 13 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Waldemar Lachowski

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Jak negocjować cenę? – Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

14 grudnia 2018 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Bogumiła Starak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

14 grudnia 2018 r.

WENDEREDU Business Center, ul. św. Józefa 1/3, Wrocław

Joanna Chwaścikowska-Karwacka

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

14 grudnia 2018 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Adam Kęsik

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

14 grudnia 2018 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

ARTUR HOŁDA

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 14 grudnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Maciej Ostrowski, Mikołaj Trzeciak

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

17 grudnia 2018 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

17 grudnia 2018 r.

Orzycka 6, lok. 1 B, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk - Cały

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

17 grudnia 2018 r.

Orzycka 6, lok. 1 B, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

17 grudnia 2018 r.

WENDEREDU Business Center, ul. św. Józefa 1/3, Wrocław

Sabina Moczko-Wdowczyk

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

17 grudnia 2018 r.

Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa

Adam Skibiński

PwC

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

17 grudnia 2018 r.

Katowice

Tomasz Konieczny

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

17 grudnia 2018 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania

17 grudnia 2018 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Barbara Misterska-Dragan

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów

17 grudnia 2018 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania

od 17 grudnia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

od 17 grudnia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.

Orzycka 6, lok. 1 B, 02-695 Warszawa

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

od 17 grudnia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Waldemar Lachowsski

PwC

Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe

od 17 grudnia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Tomasz Konieczny

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania

od 17 grudnia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.

Targowa 3, 35-064 Rzeszów

Elżbieta Pudło

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

18 grudnia 2018 r.

Orzycka 6, lok. 1 B, 02-695 Warszawa

Teresa Fołta

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Jak negocjować cenę? – Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

18 grudnia 2018 r.

Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa

Witold Rychłowski

KPMG Audyt sp. o.o. sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

18 grudnia 2018 r.

KPMG ul. Roosevelta 22 60-829 Poznań

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

19 grudnia 2018 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania

19 grudnia 2018 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Maria Lech

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania

19 grudnia 2018 r.

Warszawa, ul. Wiśniowa 40 B

Barbara Misterska-Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

19 grudnia 2018 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

19 grudnia 2018 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

19 grudnia 2018 r.

Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa

Jarosław Olszewski

PwC

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

19 grudnia 2018 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Agata Sajewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

19 grudnia 2018 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów/wizytatorów Krajowej Komisji Nadzoru

od 19 grudnia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

20 grudnia 2018 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

20 grudnia 2018 r.

Warszawa, ul. Wiśniowa 40 B

Barbara Misterska-Dragan

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

20 grudnia 2018 r.

Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

KPMG Audyt sp. o.o. sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

20 grudnia 2018 r.

KPMG al. Opolska 114 31-323 Kraków

KPMG Audyt sp. o.o. sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

20 grudnia 2018 r.

KPMG ul. Francuska 36 40-028 Katowice

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 20 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

27 grudnia 2018 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

27 grudnia 2018 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Wanda Wojas

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

28 grudnia 2018 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

28 grudnia 2018 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 2 stycznia 2019 r. do 3 stycznia 2019 r.

Warszawa, ul. Wiśniowa 40 B

Barbara Misterska-Dragan

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

4 stycznia 2019 r.

Warszawa, ul. Wiśniowa 40 B

Maciej Frendzel

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

od 4 stycznia 2019 r. do 5 stycznia 2019 r.

Hotel Anders ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki

Regina Frąckowiak

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

7 stycznia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Magdalena Pikuła

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 8 stycznia 2019 r. do 9 stycznia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Regina Frąckowiak

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 16 stycznia 2019 r. do 18 stycznia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

od 21 stycznia 2019 r. do 22 stycznia 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

od 23 stycznia 2019 r. do 24 stycznia 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Regina Frąckowiak

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl