Terminy szkoleń obligatoryjnych

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

24 kwietnia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Krzysztof Kudeń

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

26 kwietnia 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wycena przedsiębiorstw – etap III: Wycena aktywów – teoria i warsztat

od 9 maja 2019 r. do 10 maja 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Marcin Pęksyk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

10 maja 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

13 maja 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Magdalena Pikuła

PwC

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

20 maja 2019 r.

Polna 11, 00-638 Warszawa

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

21 maja 2019 r.

Orzycka 6, lok. 1B, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

21 maja 2019 r.

Focus Hotel Premium, ul. Nad Stawem 5, 80-454 Gdańsk

Jarosław Olszewski

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

27 maja 2019 r.

HOTEL SUŁKOWSKI ul. Dworcowa 15 64-140 Boszkowo-Letnisko

Jarosław Olszewski

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

od 27 maja 2019 r. do 28 maja 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Artur Raciński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

28 maja 2019 r.

HOTEL SUŁKOWSKI ul. Dworcowa 15 64-140 Boszkowo-Letnisko

Jarosław Olszewski

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

29 maja 2019 r.

HOTEL SUŁKOWSKI ul. Dworcowa 15 64-140 Boszkowo-Letnisko

Jarosław Olszewski

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

od 29 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Regina Frąckowiak

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

30 maja 2019 r.

Orzycka 6, lok. 1 B 02-695 Warszawa

Łukasz Godlewski

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

30 maja 2019 r.

Orzycka 6, lok.1 B , 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

31 maja 2019 r.

Orzycka 6, lok.1B, 02-695 Warszawa

Łukasz Godlewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 3 czerwca 2019 r. do 4 czerwca 2019 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Justyna Zakrzewska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

4 czerwca 2019 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

4 czerwca 2019 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 5 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Artur Raciński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

10 czerwca 2019 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Monika Iwaniec

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 10 czerwca 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.

Gniezno, ul. Pocztowa 9

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 12 czerwca 2019 r. do 13 czerwca 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

13 czerwca 2019 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Bogumiła Starak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

13 czerwca 2019 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Maciej Czapiewski

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

18 czerwca 2019 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Bogumiła Starak

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 26 czerwca 2019 r. do 27 czerwca 2019 r.

Orzycka 6, lok. 1 B, 02-695 Warszawa

Ewa Sobińska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

24 lipca 2019 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

25 lipca 2019 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 12 września 2019 r. do 13 września 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Wamdemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

17 września 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Leszek Lewandowicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

18 września 2019 r.

Piła, ul. Sikorskiego 33

Leszek Lewandowicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 18 września 2019 r. do 19 września 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

20 września 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

22 października 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Leszek Lewandowicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 22 października 2019 r. do 23 października 2019 r.

Piła, ul. Sikorskiego 33

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

23 października 2019 r.

Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 22

Leszek Lewandowicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 24 października 2019 r. do 25 października 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 19 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r.

Piła, ul. Sikorskiego 33

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 21 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 27 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl