Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:26, 30.05.2020 r.

Terminy szkoleń obligatoryjnych

PwC

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

3 czerwca 2020 r.

PwC Polna 11 00-633 Warszawa

Katarzyna Szac-Krzyżanowska, Joanna Kucharczyk-Capiga

PwC

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

4 czerwca 2020 r.

PwC Polna 11 00-633 Warszawa

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

PwC

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

8 czerwca 2020 r.

PwC Polna 11 00-633 Warszawa

Monika Wołczyńska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

17 czerwca 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały, Edyta Duczyńska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

18 czerwca 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały, Agnieszka Chamera

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

19 czerwca 2020 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Tomasz Zielke

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

od 23 czerwca 2020 r. do 24 czerwca 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Przemysław Czajor, Małgorzata Tadeusiak

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

29 czerwca 2020 r.

szkolenie w formule zdalnej online

Witold Rychłowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

30 czerwca 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

1 lipca 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

6 lipca 2020 r.

szkolenie w formule zdalnej online

Ewa Opolska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

13 lipca 2020 r.

szkolenie w formule zdalnej online

Michał Błeszyński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

od 24 sierpnia 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Teresa Fołta

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

4 września 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 7 września 2020 r. do 8 września 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 10 września 2020 r. do 11 września 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 14 września 2020 r. do 15 września 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 16 września 2020 r. do 17 września 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 17 września 2020 r. do 18 września 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

18 września 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

21 września 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ireneusz Kurczyna

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

24 września 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Kacper Sołoniewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

od 24 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

25 września 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

28 września 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Koszalinie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

28 września 2020 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 28 września 2020 r. do 29 września 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

od 30 września 2020 r. do 1 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

1 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

od 1 października 2020 r. do 2 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

od 6 października 2020 r. do 7 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Joanna Żukowska-Kalita, Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

od 12 października 2020 r. do 13 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 15 października 2020 r. do 16 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

19 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ireneusz Kurczyna

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

od 19 października 2020 r. do 20 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Teresa Fołta

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

20 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

dr Danuta Krzywda

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

20 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 20 października 2020 r. do 21 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

26 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Wołczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

28 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

28 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Joanna Żukowska-Kalita, Monika Markisz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

30 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ernest Podgórski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

od 2 listopada 2020 r. do 3 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 3 listopada 2020 r. do 4 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

od 5 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

od 5 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 12 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Wołczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

16 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ireneusz Kurczyna

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 16 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

18 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

od 19 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

od 23 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 23 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

27 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

27 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

od 30 listopada 2020 r. do 1 grudnia 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 2 grudnia 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 9 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Justyna Beata Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

10 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

11 grudnia 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ireneusz Kurczyna

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

od 14 grudnia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

18 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

21 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl