Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:00, 23.10.2020 r.

Terminy szkoleń obligatoryjnych

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: e-learning

od 2 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: e-learning

od 2 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Forma szkolenia: e-learning

od 2 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

e-learning

Witold Rychłowski

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: e-learning

od 2 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

e-learning

Jarosław Olszewski

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: e-learning

od 2 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

e-learning

Jacek Jędrszczyk

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Forma szkolenia: e-learning

od 2 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

e-learning

Ewa Opolska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: e-learning

od 2 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

e-learning

Jarosław Olszewski

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o.

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Forma szkolenia: stacjonarne

od 22 października 2020 r. do 23 października 2020 r.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

Przemysław Karwowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 22 października 2020 r. do 23 października 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Małgorzata Ślebzak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 22 października 2020 r. do 23 października 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 22 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

23 października 2020 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Krzysztof Budasz

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

23 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Radomił Maślak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: stacjonarne

23 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

23 października 2020 r.

Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

23 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Bauer

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

23 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Radomił Maślak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

23 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

23 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

24 października 2020 r.

Wrzosowa 33, 43-300 Bielsko-Biała

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: on-line

24 października 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 25 października 2020 r. do 26 października 2020 r.

Wrzosowa 33, 43-300 Bielsko-Biała

Teresa Cebrowska

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Radomiu

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

26 października 2020 r.

Kwiatkowskiego 70, 26-604 Radom

Janusz Czerwieniec

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

26 października 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Maciej Ostrowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

Forma szkolenia: on-line

26 października 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Maciej Ostrowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

26 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

26 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Wołczyńska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

Targowa 3, 35-064 Rzeszów

Grzegorz Oszczypała

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: on-line

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

on-line

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Tomasz Karpiński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

RO PIBR Wrocław

Beata Justyna Zakrzewska

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

Szkolenie zamknięte dla klienta

Tomasz Konieczny i Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Forma szkolenia: on-line

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

on-line

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Opolu

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

Reymonta 49/5, 45-072 Opole Szkolenie ON-LINE

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

27 października 2020 r.

Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89 Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.

Jadwiga Godlewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

27 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 27 października 2020 r. do 28 października 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 27 października 2020 r. do 28 października 2020 r.

Targi Kielce, ul. Zakładowa 1

Elżbieta Pudło

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 27 października 2020 r. do 28 października 2020 r.

on-line

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

28 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Markisz

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

28 października 2020 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jacek Jędrszczyk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

28 października 2020 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

28 października 2020 r.

RO PIBR Wrocław

Beata Justyna Zakrzewska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

28 października 2020 r.

formuła zdalna

Jacek Jędrszczyk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

28 października 2020 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Marcin Struś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Opolu

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

28 października 2020 r.

Reymonta 49/5, 45-072 Opole Szkolenie ON-LINE

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

od 28 października 2020 r. do 29 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 28 października 2020 r. do 29 października 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Tomasz Karpiński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 28 października 2020 r. do 29 października 2020 r.

on-line

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

29 października 2020 r.

Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89 Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.

Justyna Beata Zakrzewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

29 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Tomasz Zielke

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: stacjonarne

29 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Tomasz Zielke

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

Forma szkolenia: stacjonarne

29 października 2020 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

mgr Barbara Misterska Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

29 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

29 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Tomasz Zielke

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

29 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Tomasz Zielke

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

29 października 2020 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Forma szkolenia: on-line

29 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Anna Dąbrowska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

29 października 2020 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Artur Hołda

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

29 października 2020 r.

on-line

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 29 października 2020 r. do 30 października 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Roman Seredyński

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 29 października 2020 r. do 30 października 2020 r.

on-line

Joanna Żukowska-Kalita

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 29 października 2020 r. do 30 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Monika Machlowska

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 29 października 2020 r. do 30 października 2020 r.

szkolenie zamkniete dla klienta

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

30 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ernest Podgórski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: stacjonarne

30 października 2020 r.

Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89 Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.

Justyna Beata Zakrzewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

30 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Tomasz Zielke

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: stacjonarne

30 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Tomasz Zielke

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

30 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Tomasz Zielke

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

30 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Forma szkolenia: on-line

30 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Anna Dąbrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 30 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

od 2 listopada 2020 r. do 3 listopada 2020 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Justyna Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

3 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Ewa Stopczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

3 listopada 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Sabina Moczko - Wdowczyk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

3 listopada 2020 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

dr TERESA CEBROWSKA

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

3 listopada 2020 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

3 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 3 listopada 2020 r. do 4 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 3 listopada 2020 r. do 4 listopada 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Monika Wołczyńska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 3 listopada 2020 r. do 4 listopada 2020 r.

on-line

Marta Kostrzewa

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

4 listopada 2020 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

4 listopada 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Mariusz Gałuszka

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: stacjonarne

4 listopada 2020 r.

Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz

Teresa Cebrowska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: on-line

4 listopada 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Wiesław Leśniewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

4 listopada 2020 r.

on-line

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

4 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Bartosz Cicharski

BDO Solutions sp. z o.o.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: on-line

4 listopada 2020 r.

Postępu 12, 02-676 Warszawa (szkolenie online)

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 4 listopada 2020 r. do 5 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Justyna Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 4 listopada 2020 r. do 5 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Justyna Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 4 listopada 2020 r. do 5 listopada 2020 r.

RO PIBR Wrocław

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

5 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Krzysztof Burnos

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Forma szkolenia: stacjonarne

5 listopada 2020 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

5 listopada 2020 r.

Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: e-learning

5 listopada 2020 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Agnieszka Wujek

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Forma szkolenia: on-line

5 listopada 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: on-line

5 listopada 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

5 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Piotr Witek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

od 5 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: stacjonarne

od 5 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 5 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Piotr Woźniak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Forma szkolenia: on-line

od 5 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

6 listopada 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Teresa Cebrowska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

6 listopada 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Adam Kęsik

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

6 listopada 2020 r.

on-line

Wioleta Biel

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: on-line

6 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Piotr Witek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

od 6 listopada 2020 r. do 9 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

dr Danuta Krzywda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Legnicy

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 7 listopada 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

Centrum Konferencyjne LETIA BUSINESS CENTER Legnica, ul. Rycerska 24

Władysław Fałowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 7 listopada 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

9 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Grzegorz Oszczypała

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Forma szkolenia: on-line

9 listopada 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

9 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Monika Iwaniec

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 9 listopada 2020 r. do 10 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 9 listopada 2020 r. do 10 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Ecovis System Rewident sp. z o.o.

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 9 listopada 2020 r. do 10 listopada 2020 r.

Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I. 02-548 Warszawa

Dr nauk ekon. Małgorzata Garstka

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 9 listopada 2020 r. do 10 listopada 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Grzegorz Skałecki

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: on-line

od 9 listopada 2020 r. do 10 listopada 2020 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

10 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Monika Iwaniec

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: e-learning

12 listopada 2020 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Ewa Stopczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Koszalinie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

12 listopada 2020 r.

Koszalin: Szkolenie online

Monika Iwaniec

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 12 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Wołczyńska

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Radomiu

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 12 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

Kwiatkowskiego 70, 26-604 Radom

Teresa Fołta

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 12 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Częstochowie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 12 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

Dekabrystów 41/408, 42-200 Częstochowa

Barbara Misterska Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 12 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

on-line

Roman Seredyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 12 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: e-learning

13 listopada 2020 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Ewa Stopczyńska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

13 listopada 2020 r.

on-line

Monika Markisz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

13 listopada 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

14 listopada 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

16 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Arkadiusz Szeląg

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

16 listopada 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Teresa Cebrowska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

Forma szkolenia: on-line

16 listopada 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Teresa Fołta

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

16 listopada 2020 r.

on-line

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

16 listopada 2020 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Piotr Witek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Forma szkolenia: on-line

16 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Aneta Drosik

BDO Solutions sp. z o.o.

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

16 listopada 2020 r.

Postępu 12, 02-676 Warszawa (szkolenie online)

Grażyna Machula

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 16 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 16 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ireneusz Kurczyna

Ecovis System Rewident sp. z o.o.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: on-line

od 16 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I. 02-548 Warszawa

Prof. nadzw. dr.hab. Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 16 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Justyna Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

17 listopada 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Forma szkolenia: on-line

17 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Aneta Drosik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 17 listopada 2020 r. do 18 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 17 listopada 2020 r. do 18 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Forma szkolenia: on-line

od 17 listopada 2020 r. do 18 listopada 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Radomił Maślak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 17 listopada 2020 r. do 18 listopada 2020 r.

on-line

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

18 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

18 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

18 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: stacjonarne

18 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

18 listopada 2020 r.

on-line

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

18 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 18 listopada 2020 r. do 19 listopada 2020 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Justyna Beata Zakrzewska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 18 listopada 2020 r. do 19 listopada 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

19 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Adam Kęsik

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Forma szkolenia: stacjonarne

19 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

19 listopada 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Dariusz Orczykowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

19 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Markisz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

19 listopada 2020 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

od 19 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Władysław Fałowski

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: on-line

od 19 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Przemysław Czajor, Małgorzata Tadeusiak

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 19 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

szkolenie w formie online

Eliza Wójcik, Piotr Brodzik, Jacek Hawrysz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 19 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

on-line

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 19 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

20 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

20 listopada 2020 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

20 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

20 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Adam Kęsik

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 20 listopada 2020 r. do 21 listopada 2020 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 20 listopada 2020 r. do 25 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

23 listopada 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: stacjonarne

23 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Tomasz Zielke

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

23 listopada 2020 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Ilona Bienias

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Forma szkolenia: on-line

23 listopada 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały, Edyta Duczyńska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

23 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 23 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Małgorzata Wołosz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 23 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 23 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

Targowa 3, 35-064 Rzeszów

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 23 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Władysław Fałowski

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 23 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

od 23 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Piotr Płatnerz, Piotr Majewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

24 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

24 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

od 24 listopada 2020 r. do 25 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 24 listopada 2020 r. do 24 grudnia 2020 r.

on-line

Kacper Sołoniewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

25 listopada 2020 r.

al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin

Barbara Misterska Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: stacjonarne

25 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

25 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Tomasz Zielke

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

25 listopada 2020 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Justyna B. Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

26 listopada 2020 r.

al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin

Barbara Misterska Dragan

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

26 listopada 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Monika Markisz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

26 listopada 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Andrzej Karpiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

26 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Justyna Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: on-line

26 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Maria Lech

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

26 listopada 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Monika Markisz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

26 listopada 2020 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Marcin Struś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Forma szkolenia: e-learning

od 26 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Elżbieta Pudło

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: on-line

od 26 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

RO PIBR Wrocław

Joanna Chwaścikowska - Karwacka

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 26 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 26 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Regina Frąckowiak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: on-line

od 26 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Artur Raciński

BDO Solutions sp. z o.o.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: on-line

od 26 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

Postępu 12, 02-676 Warszawa (szkolenie online)

Beata Wójciak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

27 listopada 2020 r.

al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin

Barbara Misterska Dragan

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

27 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

27 listopada 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

27 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

27 listopada 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

27 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

27 listopada 2020 r.

on-line

Andrzej Karpiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 27 listopada 2020 r. do 28 listopada 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

28 listopada 2020 r.

al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin

Barbara Misterska Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

30 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Anna Mierzejewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

30 listopada 2020 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

dr TERESA CEBROWSKA

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

30 listopada 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

30 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ernest Podgórski

BDO Solutions sp. z o.o.

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

30 listopada 2020 r.

Postępu 12, 02-676 Warszawa (szkolenie online)

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 30 listopada 2020 r. do 1 grudnia 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

1 grudnia 2020 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

dr TERESA CEBROWSKA

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agata Sajewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2020 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Justyna B. Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2020 r.

Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

2 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

2 grudnia 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

2 grudnia 2020 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Justyna B. Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

2 grudnia 2020 r.

Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin

Ewa Sobińska

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Forma szkolenia: on-line

od 2 grudnia 2020 r. do 3 grudnia 2020 r.

Szkolenie w formie on-line

Joanna Kucharczyk-Capiga, Katarzyna Szac-Krzyżanowska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

3 grudnia 2020 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jacek Jędrszczyk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

3 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 3 grudnia 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

od 3 grudnia 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

od 3 grudnia 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Radosław Kałużny

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 3 grudnia 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Monika Wołczyńska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 3 grudnia 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

4 grudnia 2020 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

4 grudnia 2020 r.

on-line

Monika Markisz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

4 grudnia 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

4 grudnia 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

4 grudnia 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

4 grudnia 2020 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Justyna B. Zakrzewska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: stacjonarne

7 grudnia 2020 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

7 grudnia 2020 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

mgr ŁUKASZ DREWNIAK

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 7 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 7 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 7 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 7 grudnia 2020 r. do 12 grudnia 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

8 grudnia 2020 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jarosław Olszewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

Forma szkolenia: on-line

8 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Barbara Misterska - Dragan

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 8 grudnia 2020 r. do 9 grudnia 2020 r.

szkolenie w formie online

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa i Tomasz Konieczny

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

9 grudnia 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Władysław Fałowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

9 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Forma szkolenia: stacjonarne

9 grudnia 2020 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 9 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 9 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Forma szkolenia: on-line

od 9 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.

Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

10 grudnia 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Małgorzata Wołosz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

10 grudnia 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Teresa Cebrowska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

10 grudnia 2020 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

10 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Jadwiga Godlewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 10 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Joanna Żukowska-Kalita

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 10 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ireneusz Kurczyna

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: on-line

od 10 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 10 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Joanna Żukowska-Kalita

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 10 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Monika Wołczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

11 grudnia 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Władysław Fałowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

11 grudnia 2020 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Justyna B. Zakrzewska

Ecovis System Rewident sp. z o.o.

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

11 grudnia 2020 r.

Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I. 02-548 Warszawa

Dr nauk ekon. Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

11 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ernest Podgórski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

11 grudnia 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Adam Kęsik

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: stacjonarne

14 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

14 grudnia 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Justyna Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

14 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: stacjonarne

od 14 grudnia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 14 grudnia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

szkolenie w formie online

Eliza Wójcik, Piotr Brodzik, Jacek Hawrysz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 14 grudnia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Roman Seredyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: stacjonarne

16 grudnia 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Izabela Kraśnicka

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2020 r.

on-line

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Barbara Misterska - Dragan

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 16 grudnia 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

17 grudnia 2020 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

17 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 17 grudnia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.

szkolenie w formie online

Monika Wołczyńska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

18 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

18 grudnia 2020 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Ilona Bienias

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

21 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: on-line

21 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Audyt Sp.k.

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 21 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r.

szkolenie w formie online

Monika Wołczyńska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Forma szkolenia: stacjonarne

28 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 29 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Kacper Sołoniewicz

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

30 grudnia 2020 r.

on-line

Marta Kostrzewa

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl