Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:38, 26.11.2022 r.

Terminy szkoleń obligatoryjnych

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Marzena Błogosz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Agnieszka Chamera

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Teresa Fołta

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Przemysław Czajor, Małgorzata Tadeusiak

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Śnieżek

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały, Marzena Błogosz

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

od 5 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

e-learning

Maciej Kocon

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: e-learning

od 5 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

e-learning

Jacek Jędrszczyk

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: e-learning

od 5 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: e-learning

od 5 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: e-learning

od 5 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

e-learning

Michał Błeszyński

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Forma szkolenia: e-learning

od 12 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Marzena Błogosz, Krystian Kosiorek

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: e-learning

od 14 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

e-learning

Michał Błeszyński, Marek Panfil, Katarzyna Gołąb

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

28 listopada 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

28 listopada 2022 r.

Targowa 3, 35-064 Rzeszów

Dariusz Malinowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

28 listopada 2022 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - SZKOLENIE ON-LINE

Mariusz Gałuszka

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

28 listopada 2022 r.

Szkolenie odbędzie się zdalnie, za pośrednictwem MS Teams

Rafał Krysa, Tomasz Hopej

ECOVIS POLAND Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

28 listopada 2022 r.

Garażowa 5a, 02-651 Warszawa

Dorota Mikulska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

28 listopada 2022 r.

on-line

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

28 listopada 2022 r.

on-line

Ewa Stopczyńska

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Forma szkolenia: on-line

28 listopada 2022 r.

Wiśniowa 40/5, 02-520 Warszawa

Barbara Misterska-Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

28 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Bauer

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Forma szkolenia: stacjonarne

od 28 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

Beata Justyna Zakrzewska

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 28 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r.

szkolenie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Tomasz Konieczny, Trinh Diep Nguyen

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 28 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Forma szkolenia: on-line

od 28 listopada 2022 r. do 1 grudnia 2022 r.

on-line

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

29 listopada 2022 r.

on-line

Magdalena Pikuła

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

29 listopada 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Dariusz Orczykowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

29 listopada 2022 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Monika Matyszewska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

29 listopada 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Śnieżek

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

29 listopada 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

29 listopada 2022 r.

al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin

EWA STOPCZYŃSKA

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

29 listopada 2022 r.

on-line

Ewa Sobińska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Forma szkolenia: on-line

od 29 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

on-line

Barbara Misterska-Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Forma szkolenia: on-line

od 29 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Kaczorek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

30 listopada 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

Beata Justyna Zakrzewska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: on-line

30 listopada 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Waldemar Majek

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2022 r.

On-line

Wioleta Biel, Joanna Aleksandrowicz

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2022 r.

on-line

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Artur Hołda

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2022 r.

Malta Office Park, Bud. F ul. abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań

Marcin Wojtkowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Suwałkach

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.

16-400 Suwałki ul.Kościuszki 120 Sala Konferencyjna Hotel LOGOS

Wojciech Kuśmierowski

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.

szkolenie on-line

Piotr Bejger

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

2 grudnia 2022 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Justyna Beata Zakrzewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

2 grudnia 2022 r.

On-line

Monika Markisz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

2 grudnia 2022 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Forma szkolenia: on-line

2 grudnia 2022 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - SZKOLENIE ON-LINE

dr Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: on-line

2 grudnia 2022 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

5 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

5 grudnia 2022 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Aneta Wilk-Łyś

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

5 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Krystian Kosiorek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Częstochowie

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Forma szkolenia: on-line

od 5 grudnia 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa

Beata Zakrzewska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Forma szkolenia: on-line

od 5 grudnia 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

on-line

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Forma szkolenia: on-line

od 5 grudnia 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

on-line

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Forma szkolenia: on-line

od 5 grudnia 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

on-line

Marta Kostrzewa

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 5 grudnia 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

Wiśniowa 40/5, 02-520 Warszawa

Artur Raciński

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 5 grudnia 2022 r. do 7 grudnia 2022 r.

szkolenie online

Katarzyna Gospodarczyk, Tomasz Konieczny, Konrad Hołyst

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

od 5 grudnia 2022 r. do 8 grudnia 2022 r.

on-line

prof. UEK dr hab. Tomasz Maślanka

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

6 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

6 grudnia 2022 r.

on-line

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 6 grudnia 2022 r. do 7 grudnia 2022 r.

on-line

Krystyna Olczak

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: stacjonarne

7 grudnia 2022 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

7 grudnia 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Monika Markisz

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

7 grudnia 2022 r.

on-line

Barbara Misterska-Dragan

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

7 grudnia 2022 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

7 grudnia 2022 r.

on-line

Justyna Beata Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: on-line

7 grudnia 2022 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 7 grudnia 2022 r. do 8 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

8 grudnia 2022 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

8 grudnia 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Magdalena Pikuła

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

8 grudnia 2022 r.

On-line

Aneta Wilk-Łyś

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

8 grudnia 2022 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

8 grudnia 2022 r.

on-line

dr Dorota Anna Mikulska

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

od 8 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.

szkolenie online

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Tomasz Konieczny, Trinh Diep Nguyen

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Forma szkolenia: on-line

od 8 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.

on-line

Justyna Beata Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 8 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Marek Godlewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 8 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - SZKOLENIE ON-LINE

dr Teresa Cebrowska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

9 grudnia 2022 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jacek Jędrszczyk

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

9 grudnia 2022 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jacek Jędrszczyk

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Forma szkolenia: on-line

9 grudnia 2022 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

9 grudnia 2022 r.

on-line

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Forma szkolenia: on-line

9 grudnia 2022 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Piotr Rybicki

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

Forma szkolenia: on-line

9 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 9 grudnia 2022 r. do 10 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

10 grudnia 2022 r.

szkolenie online

Piotr Bejger

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

12 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk- Łyś

KPMG Audyt sp. o.o. sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

12 grudnia 2022 r.

Inflancka 4a, 00-189 Warszawa

Natalia Wytrykowska; Maciej Wiśniewski; Jakub Tomżyński; Marcin Mańkowski; Barbara Popowska; Jakub Roszkiewicz; Łukasz Daniek

BDO Solutions sp. z o.o.

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

12 grudnia 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Grażyna Machula

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

12 grudnia 2022 r.

on-line

Monika Markisz

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

12 grudnia 2022 r.

Wiśniowa 40/5, 02-520 Warszawa

Barbara Misterska-Dragan

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

Forma szkolenia: on-line

12 grudnia 2022 r.

on-line

Ewa Jakubczyk-Cały, Krystian Kosiorek

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 12 grudnia 2022 r. do 13 grudnia 2022 r.

szkolenia on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Tomasz Konieczny, Trinh Diep Nguyen

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 12 grudnia 2022 r. do 13 grudnia 2022 r.

on-line

Daniel Duda

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 12 grudnia 2022 r. do 13 grudnia 2022 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 12 grudnia 2022 r. do 13 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

13 grudnia 2022 r.

on-line

Magdalena Pikuła

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

13 grudnia 2022 r.

on-line

Monika Markisz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

13 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Śnieżek

BDO Solutions sp. z o.o.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

13 grudnia 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Grażyna Machula

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Forma szkolenia: on-line

od 13 grudnia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.

on-line

Krystyna Olczak

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

14 grudnia 2022 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Forma szkolenia: on-line

14 grudnia 2022 r.

on-line

Piotr Rybicki

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 14 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

Ewa Sobińska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

od 14 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński, Marek Panfil

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 14 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

szkolenie online

Marcin Zawadzki

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 14 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński, Marek Panfil

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

15 grudnia 2022 r.

on-line

Magdalena Pikuła

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

15 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Dariusz Orczykowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: on-line

15 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

od 15 grudnia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Artur Raciński

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 15 grudnia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.

on-line

Joanna Chwaścikowska-Karwacka

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

16 grudnia 2022 r.

szkolenie zamknięte

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Tomasz Konieczny

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2022 r.

ONLINE

Sabina Moczko - Wdowczyk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Bauer

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Elżbieta Kida

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2022 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Teresa Fołta

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

17 grudnia 2022 r.

szkolenie online

Piotr Bejger

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

19 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

19 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

19 grudnia 2022 r.

on-line

Agata Sajewicz

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

od 19 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Maciej Kocon

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 19 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.

szkolenie online

Piotr Bejger

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 19 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Waldemar Majek

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 19 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Maciej Kocon

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Forma szkolenia: on-line

od 19 grudnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Krystian Kosiorek

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

20 grudnia 2022 r.

on-line

Magdalena Pikuła

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Forma szkolenia: on-line

od 20 grudnia 2022 r. do 21 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 20 grudnia 2022 r. do 21 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

21 grudnia 2022 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

21 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

BDO Solutions sp. z o.o.

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

21 grudnia 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Elżbieta Kida

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

21 grudnia 2022 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

21 grudnia 2022 r.

on-line

dr Dorota Anna Mikulska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: on-line

21 grudnia 2022 r.

on-line

Agnieszka Gajewska

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

od 21 grudnia 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.

szkolenie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Tomasz Konieczny, Trinh Diep Nguyen

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

22 grudnia 2022 r.

on-line

Magdalena Pikuła

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

22 grudnia 2022 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

22 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

27 grudnia 2022 r.

on-line

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 27 grudnia 2022 r. do 28 grudnia 2022 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Daniel Duda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 27 grudnia 2022 r. do 28 grudnia 2022 r.

on-line

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Forma szkolenia: on-line

od 27 grudnia 2022 r. do 28 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 27 grudnia 2022 r. do 28 grudnia 2022 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

28 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

28 grudnia 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Elżbieta Kida

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

28 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

29 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Markisz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

29 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 29 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Daniel Duda

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 29 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

on-line

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

30 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Bauer

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl