Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:04, 20.04.2021 r.

Terminy szkoleń obligatoryjnych

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

e-learning

Jacek Jędrszczyk

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

e-learning

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

e-learning

Michał Błeszyński

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: e-learning

od 12 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały, Agnieszka Chamera

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Forma szkolenia: e-learning

od 12 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały, Edyta Duczyńska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: e-learning

od 12 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: e-learning

od 12 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: e-learning

od 12 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Przemysław Czajor, Małgorzata Tadeusiak

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: e-learning

od 12 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Marzena Błogosz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: on-line

od 22 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

prof. nadzw. dr hab Artur Hołda

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: on-line

od 22 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Przemysław Czajor, Małgorzata Tadeusiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 22 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

27 kwietnia 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

28 kwietnia 2021 r.

on-line

Barbara Misterska-Dragan

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

5 maja 2021 r.

on-line

Magdalena Pikuła

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 6 maja 2021 r. do 7 maja 2021 r.

on-line

dr Dorota Anna Mikulska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

10 maja 2021 r.

on-line

Barbara Misterska-Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 10 maja 2021 r. do 11 maja 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 10 maja 2021 r. do 11 maja 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Dorota Mikulska

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 12 maja 2021 r. do 13 maja 2021 r.

Szkolenie w formie on-line

Eliza Wójcik, Piotr Brodzik, Jacek Hawrysz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 13 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 17 maja 2021 r. do 18 maja 2021 r.

Szkolenie w formie on-line

Piotr Bejger

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 18 maja 2021 r. do 19 maja 2021 r.

on-line

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 19 maja 2021 r. do 20 maja 2021 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Kacper Sołoniewicz

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

20 maja 2021 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: on-line

od 20 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Przemysław Czajor, Małgorzata Tadeusiak

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

21 maja 2021 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

24 maja 2021 r.

on-line

Monika Markisz

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

25 maja 2021 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 27 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.

Szkolenie w formie on-line

Piotr Bejger

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

7 czerwca 2021 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Teresa Cebrowska

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Forma szkolenia: on-line

od 9 czerwca 2021 r. do 10 czerwca 2021 r.

Szkolenie w formie on-line

Radomił Maślak

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

14 czerwca 2021 r.

on-line

Marta Kostrzewa

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 22 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2021 r.

on-line

Waldemar Majek

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o. o. Sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 23 czerwca 2021 r. do 24 czerwca 2021 r.

Szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Tomasz Konieczny

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

Forma szkolenia: on-line

od 28 czerwca 2021 r. do 29 czerwca 2021 r.

on-line

Waldemar Majek

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Forma szkolenia: on-line

od 1 lipca 2021 r. do 2 lipca 2021 r.

on-line

Waldemar Majek

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Forma szkolenia: on-line

od 31 sierpnia 2021 r. do 1 września 2021 r.

on-line

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 11 października 2021 r. do 12 października 2021 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

25 października 2021 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody

Forma szkolenia: on-line

od 5 listopada 2021 r. do 6 listopada 2021 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Teresa Cebrowska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

19 listopada 2021 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

3 grudnia 2021 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Dorota Mikulska

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl