Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:45, 23.09.2019 r.

Terminy szkoleń obligatoryjnych

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

od 16 września 2019 r. do 16 października 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

23 września 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały, Agnieszka Chamera

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 23 września 2019 r. do 24 września 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Beata Justyna Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 23 września 2019 r. do 24 września 2019 r.

Deloitte Poland sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa

Ewa Sobińska

Ecovis System Rewident sp. z o.o.

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 23 września 2019 r. do 25 września 2019 r.

Garażowa 5a, 02-651 Warszawa

Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

24 września 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały, Edyta Duczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów

24 września 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Barbara Konopacka

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 24 września 2019 r. do 25 września 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 24 września 2019 r. do 25 września 2019 r.

Zagnańska a, 25-528 Kielce

ELŻBIETA PUDŁO

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

25 września 2019 r.

Deloitte Poland sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

25 września 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Mariusz Gałuszka

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 25 września 2019 r. do 26 września 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 25 września 2019 r. do 26 września 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Koninie al.1 Maja 9, Konin sala nr 252

Tomasz Karpiński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

26 września 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Radosław Kałużny

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

26 września 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Sabina Moczko - Wdowczyk

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

26 września 2019 r.

ul. Piątkowska 165, Poznań

Edyta Kalińska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

26 września 2019 r.

Hotel Park Inn by Radisson Kraków ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Wiesław Leśniewski

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 26 września 2019 r. do 27 września 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 26 września 2019 r. do 27 września 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

27 września 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

dr Witold Furman

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

27 września 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Piotr Woźniak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

27 września 2019 r.

WENDEREDU Business Center, Wrocław, ul. Świętego Józefa 1/3 (Ostrów Tumski) godzina : 9.00

Danuta Krzywda

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

27 września 2019 r.

ul. Piątkowska 165, Poznań

Edyta Kalińska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

27 września 2019 r.

Hotel Park Inn by Radisson Kraków ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Krzysztof Kudeń

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

27 września 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 27 września 2019 r. do 28 września 2019 r.

Azerbejdżan- Baku

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 28 września 2019 r. do 29 września 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Tomasz Karpiński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Legnicy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 28 września 2019 r. do 29 września 2019 r.

Centrum Konferencyjne LETIA BUSINESS CENTER Legnica, ul. Rycerska 24

Teresa Cebrowska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 29 września 2019 r. do 1 października 2019 r.

Azerbejdżan- Baku

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

30 września 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Maciej Ostrowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

30 września 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Maciej Ostrowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

30 września 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bielsku-Białej

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

30 września 2019 r.

Szczyrk, ul. Słoneczna 8

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Lublinie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

30 września 2019 r.

Jana Sawy 6/201, 20-632 Lublin

Joanna Żukowska-Kalita/Monika Markisz

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

30 września 2019 r.

Postępu 12, 02-676 Warszawa

Rafał Sosnowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

30 września 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

od 30 września 2019 r. do 1 października 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 30 września 2019 r. do 1 października 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 30 września 2019 r. do 1 października 2019 r.

Ekopark Lipowa Dolina Wylągi 48 24-120 Kazimierz Dolny

Maciej Czapiewski

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 30 września 2019 r. do 2 października 2019 r.

szkolenie zamknięte ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

Jarosław Olszewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

od 30 września 2019 r. do 7 października 2019 r.

Hiszpania

Monika Iwaniec, biegły rewident, doradca podatkowy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 30 września 2019 r. do 7 października 2019 r.

Hiszpania

Justyna Beata Zakrzewska, biegły rewident

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

od 30 września 2019 r. do 7 października 2019 r.

Hiszpania

Justyna Beata Zakrzewska, biegły rewident

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 30 września 2019 r. do 7 października 2019 r.

Hiszpania

Justyna Beata Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

od 30 września 2019 r. do 7 października 2019 r.

Hiszpania

Monika Iwaniec

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

od 30 września 2019 r. do 7 października 2019 r.

Hiszpania

Monika Iwaniec

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

1 października 2019 r.

Postępu 12, 02-676 Warszawa

Rafał Sosnowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

1 października 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Trentowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bielsku-Białej

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 1 października 2019 r. do 2 października 2019 r.

Szczyrk, ul. Słoneczna 8

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 1 października 2019 r. do 2 października 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 1 października 2019 r. do 2 października 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

2 października 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

2 października 2019 r.

al. Pokoju 1, Kraków

Krzysztof Lebiest

PwC

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

2 października 2019 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

2 października 2019 r.

Azerbejdżan- Baku

Waldemar Lachowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

2 października 2019 r.

Ekopark Lipowa Dolina Wylągi 48 24-120 Kazimierz Dolny

Marek Dobek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 2 października 2019 r. do 3 października 2019 r.

Lublin, ul. Sądowa 5

Ewa Sobińska

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

3 października 2019 r.

al. Pokoju 1, Kraków

Krzysztof Lebiest

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

3 października 2019 r.

Hotel Sopot**** ul. Jana Jerzego Haffnera 88, 81-715 Sopot

Aneta Wilk-Łyś

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

3 października 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 3 października 2019 r. do 4 października 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 3 października 2019 r. do 4 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Tomasz Karpiński

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 3 października 2019 r. do 4 października 2019 r.

MW Rafin ul.Kilińskiego 54 41-200 Sosnowiec

dr Teresa Cebrowwska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 3 października 2019 r. do 4 października 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Dorota Mikulska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

4 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

4 października 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Winter

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

4 października 2019 r.

Hotel Sopot**** ul. Jana Jerzego Haffnera 88, 81-715 Sopot

Joanna Żukowska - Kalita

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

4 października 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Aneta Wilk-Łyś

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

4 października 2019 r.

Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

5 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Piotr Woźniak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

5 października 2019 r.

Wrzosowa 33, 43-300 Bielsko-Biała

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Legnicy

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

5 października 2019 r.

Centrum Konferencyjne LETIA BUSINESS CENTER Legnica, ul. Rycerska 24

Monika Król-Stępień

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Legnicy

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

6 października 2019 r.

Centrum Konferencyjne LETIA BUSINESS CENTER Legnica, ul. Rycerska 24

Monika Król-Stępień

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 6 października 2019 r. do 7 października 2019 r.

Wrzosowa 33, 43-300 Bielsko-Biała

Teresa Cebrowska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów

7 października 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Tomasz Zielke

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

7 października 2019 r.

Hotel Sopot**** ul. Jana Jerzego Haffnera 88, 81-715 Sopot

Wioleta Biel

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

7 października 2019 r.

Golden Floor, ul. Chłodna 51

Jacek Jędrszczyk

PwC

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

7 października 2019 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Radomił Maślak

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

7 października 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

od 7 października 2019 r. do 8 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Piotr Woźniak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 7 października 2019 r. do 8 października 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 7 października 2019 r. do 8 października 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Dorota Mikulska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

8 października 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

8 października 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Małgorzata Wołosz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

8 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

8 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

8 października 2019 r.

Golden Floor, ul. Chłodna 51

Adam Skibiński

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

8 października 2019 r.

MW Rafin ul.Kilińskiego 54 41-200 Sosnowiec

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 8 października 2019 r. do 9 października 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 8 października 2019 r. do 9 października 2019 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Daniel Duda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 8 października 2019 r. do 9 października 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Częstochowie

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 8 października 2019 r. do 9 października 2019 r.

Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa

Beata Zakrzewska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

9 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

9 października 2019 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Witold Rychłowski

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

9 października 2019 r.

MW Rafin ul.Kilińskiego 54 41-200 Sosnowiec

dr Monika Król-Stępień

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 9 października 2019 r. do 10 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Maciej Ostrowski, Mikołaj Trzeciak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 9 października 2019 r. do 10 października 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Waldemar Lachowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 9 października 2019 r. do 10 października 2019 r.

Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz

Teresa Cebrowska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 9 października 2019 r. do 11 października 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

10 października 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

10 października 2019 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jarosław Olszewski

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

10 października 2019 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jarosław Olszewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

10 października 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Adam Kęsik

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych

od 10 października 2019 r. do 11 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 10 października 2019 r. do 11 października 2019 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Daniel Duda

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 10 października 2019 r. do 11 października 2019 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

dr Władysław Fałowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

11 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

11 października 2019 r.

al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin

IWONA KOWALCZYK

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Nowym Sączu

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

11 października 2019 r.

Kochanowskiego 18, 33-300 Nowy Sącz

Justyna Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

11 października 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Legnicy

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

12 października 2019 r.

Centrum Konferencyjne LETIA BUSINESS CENTER Legnica, ul. Rycerska 24

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

od 12 października 2019 r. do 13 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Tomasz Karpiński

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

14 października 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

14 października 2019 r.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

Bogdan Gajos

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Częstochowie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

14 października 2019 r.

Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 14 października 2019 r. do 15 października 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 14 października 2019 r. do 15 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Maciej Ostrowski, Mikołaj Trzeciak

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 14 października 2019 r. do 15 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 14 października 2019 r. do 15 października 2019 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Daniel Duda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 14 października 2019 r. do 15 października 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Zakład Rachunkowości AWE sp. z o.o.

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 14 października 2019 r. do 15 października 2019 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Budynek N ul. ks. bpa St. Adamskiego 7 40-069 Katowice

prof. dr hab.Halina Buk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach

Wycena przedsiębiorstw – etap II: Metody wyceny i rewizji

od 14 października 2019 r. do 15 października 2019 r.

Zagnańska a, 25-528 Kielce

Prof.nadzw.dr hab Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 14 października 2019 r. do 16 października 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

15 października 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Sabina Moczko - Wdowczyk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

15 października 2019 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

mgr Maciej Czapiewski

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 15 października 2019 r. do 16 października 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 15 października 2019 r. do 16 października 2019 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży (MCSM) ul. Łokietka 3 87-100 Toruń

Justyna Beata Zakrzewska

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o.

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 15 października 2019 r. do 16 października 2019 r.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

Janusz Wisłowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

16 października 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

16 października 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Wycena przedsiębiorstw – etap III: Wycena aktywów – teoria i warsztat

od 16 października 2019 r. do 17 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Tomasz Karpiński

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

od 16 października 2019 r. do 17 października 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

dr Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 17 października 2019 r. do 18 października 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Lublinie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 17 października 2019 r. do 18 października 2019 r.

Jana Sawy 6/201, 20-632 Lublin

Ewa Sobińska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 17 października 2019 r. do 18 października 2019 r.

Hotel Park Inn by Radisson Kraków ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Waldemar Lachowski

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o.

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 17 października 2019 r. do 18 października 2019 r.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

Przemysław Karwowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

18 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Krzysztof Budasz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

18 października 2019 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży (MCSM) ul. Łokietka 3 87-100 Toruń

Teresa Fołta

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

18 października 2019 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

18 października 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Piotr Witek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

18 października 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Piotr Witek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

19 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Radosław Kałużny

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

20 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Krzysztof Budasz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów

21 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

21 października 2019 r.

Batorego 16/17, 65-084 Zielona Góra

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami

21 października 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Teresa Aldea

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

21 października 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

21 października 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Agnieszka Gajewska

Zakład Rachunkowości AWE sp. z o.o.

Konsolidacja sprawozdań finansowych

21 października 2019 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Budynek N ul. ks. bpa St. Adamskiego 7 40-069 Katowice

prof. dr hab. Halina Buk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

od 21 października 2019 r. do 22 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 21 października 2019 r. do 22 października 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 21 października 2019 r. do 22 października 2019 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów

22 października 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Barbara Konopacka

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

22 października 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Leszek Lewandowicz

PwC

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

22 października 2019 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Katarzyna Szac-Krzyżanowska, Joanna Kucharczyk-Capiga

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

22 października 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

dr Monika Król-Stępień

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

22 października 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 22 października 2019 r. do 23 października 2019 r.

Piła, ul. Sikorskiego 33

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 22 października 2019 r. do 23 października 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 22 października 2019 r. do 23 października 2019 r.

Toruńska 24, 85-023 Bydgoszcz

Maciej Czapiewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 22 października 2019 r. do 23 października 2019 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Justyna B. Zakrzewska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

23 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

23 października 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Nowym Sączu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

23 października 2019 r.

Kochanowskiego 18, 33-300 Nowy Sącz

Monika Iwaniec

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

23 października 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

23 października 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Mariusz Gałuszka

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

od 23 października 2019 r. do 24 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Krzysztof Budasz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

24 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały, Agnieszka Chamera

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

24 października 2019 r.

WENDEREDU Business Center, Wrocław, ul. Świętego Józefa 1/3 (Ostrów Tumski) godzina : 9.00

Teresa Cebrowska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

24 października 2019 r.

Hotel Park Inn by Radisson Kraków ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Krzysztof Gmur

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

24 października 2019 r.

Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 22

Leszek Lewandowicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

24 października 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k.

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

24 października 2019 r.

Malta Office Park, Bud. F ul. abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań

Dawid Napierała / Marcin Wojtkowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

24 października 2019 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Dariusz Malinowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

24 października 2019 r.

Zagnańska a, 25-528 Kielce

Prof. ARTUR HOŁDA

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 24 października 2019 r. do 25 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 24 października 2019 r. do 25 października 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 24 października 2019 r. do 25 października 2019 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Piotr Witek

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

25 października 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

25 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały, Edyta Duczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

25 października 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Anna Dąbrowska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

25 października 2019 r.

Hotel Park Inn by Radisson Kraków ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Krzysztof Gmur

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

25 października 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Adam Kęsik

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

25 października 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Teresa Fołta

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k.

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

25 października 2019 r.

Malta Office Park, Bud. F ul. abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań

Dawid Napierała / Marcin Wojtkowiak

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

25 października 2019 r.

Malta Office Park, Bud. F ul. abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań

Dawid Napierała / Marcin Wojtkowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

26 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Krzysztof Budasz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

26 października 2019 r.

Wrzosowa 33, 43-300 Bielsko-Biała

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

27 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 27 października 2019 r. do 28 października 2019 r.

Wrzosowa 33, 43-300 Bielsko-Biała

Teresa Cebrowska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wycena przedsiębiorstw – etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw – matematyka finansowa

28 października 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Marcin Pęksyk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

28 października 2019 r.

al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin

IWONA KOWALCZYK

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

28 października 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

28 października 2019 r.

ul. Nowy Rynek 8 lok 20, 09-402 Płock

Łukasz Godlewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

28 października 2019 r.

ul. Nowy Rynek 8 lok.20 09-402 Płock

Łukasz Godlewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

28 października 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Agata Sajewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 28 października 2019 r. do 29 października 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Wycena przedsiębiorstw – etap II: Metody wyceny i rewizji

od 28 października 2019 r. do 29 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Tomasz Karpiński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 28 października 2019 r. do 29 października 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 28 października 2019 r. do 29 października 2019 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży (MCSM) ul. Łokietka 3 87-100 Toruń

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

od 28 października 2019 r. do 29 października 2019 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Grzegorz Oszczypała

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 28 października 2019 r. do 30 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

29 października 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Arkadiusz Szeląg

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

29 października 2019 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Krzysztof Budasz

PwC

Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

29 października 2019 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Anna Olszewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

29 października 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Trentowska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wycena przedsiębiorstw – etap II: Metody wyceny i rewizji

od 29 października 2019 r. do 30 października 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Marcin Pęksyk

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

od 29 października 2019 r. do 30 października 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SKwP w Tarnowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 29 października 2019 r. do 30 października 2019 r.

Kopernika 8/2, 33-100 Tarnów

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

30 października 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

30 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Maciej Ostrowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

30 października 2019 r.

MAZARS Ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

30 października 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

BDO Solutions sp. z o.o.

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów

30 października 2019 r.

Siedziba BDO Postępu 12, 02-676 Warszawa

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

31 października 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Maciej Ostrowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

4 listopada 2019 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

dr Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Wycena przedsiębiorstw – etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw – matematyka finansowa

4 listopada 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Marcin Pęksyk

Zakład Rachunkowości AWE sp. z o.o.

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów

4 listopada 2019 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Budynek N ul. ks. bpa St. Adamskiego 7 40-069 Katowice

prof. dr hab. Halina Buk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 4 listopada 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

od 4 listopada 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

~dr Roman Seredyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

5 listopada 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Małgorzata Wołosz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

5 listopada 2019 r.

Batorego 16/17, 65-084 Zielona Góra

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

5 listopada 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Sabina Moczko - Wdowczyk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

5 listopada 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ewa Jakubczyk - Cały

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

5 listopada 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ewa Jakubczyk - Cały

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

5 listopada 2019 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

dr Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

od 5 listopada 2019 r. do 6 listopada 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Krzysztof Budasz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 5 listopada 2019 r. do 6 listopada 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 5 listopada 2019 r. do 6 listopada 2019 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży (MSCM) ul. Łokietka 3 87-100 Toruń

Justyna Beata Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 5 listopada 2019 r. do 6 listopada 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Wycena przedsiębiorstw – etap II: Metody wyceny i rewizji

od 5 listopada 2019 r. do 6 listopada 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Marcin Pęksyk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 5 listopada 2019 r. do 6 listopada 2019 r.

Al. Papieża Jana Pawła II 11, 70-415 Szczecin

Maciej Czapiewski

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

6 listopada 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

6 listopada 2019 r.

Ostrów, ul. Wrocławska 22

Krzysztof Sobala

PwC

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

6 listopada 2019 r.

Biuro PwC we Wrocławiu

Krzysztof Gmur

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

6 listopada 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Andrzej Karpiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Opolu

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

6 listopada 2019 r.

Sala wykładowa przy ulicy Reymonta 45 II p., 45-072 Opole

Jarosław F. Mika

BDO Solutions sp. z o.o.

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

6 listopada 2019 r.

Siedziba BDO Postępu 12, 02-676 Warszawa

Elżbieta Kida

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 6 listopada 2019 r. do 7 listopada 2019 r.

ul. Nowy Rynek 8 lok.20 09-402 Płock

Barbara Misterska-Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

7 listopada 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Ewa Stopczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

7 listopada 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Danuta Krzywda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Lublinie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

7 listopada 2019 r.

Jana Sawy 6/201, 20-632 Lublin

Magda Pikula

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

7 listopada 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

dr Teresa Cebrowska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Częstochowie

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

7 listopada 2019 r.

Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa

Adam Kęsik

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

7 listopada 2019 r.

Al. Papieża Jana Pawła II 11, 70-415 Szczecin

Maciej Czapiewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 7 listopada 2019 r. do 8 listopada 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 7 listopada 2019 r. do 8 listopada 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Tomasz Karpiński

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 7 listopada 2019 r. do 8 listopada 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Wycena przedsiębiorstw – etap III: Wycena aktywów – teoria i warsztat

od 7 listopada 2019 r. do 8 listopada 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Marcin Pęksyk

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

8 listopada 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

8 listopada 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Joanna Chwaścikowska - Karwacka

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

8 listopada 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Anna Dąbrowska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

8 listopada 2019 r.

Kalisz, ul. Czaszkowska 1A lok. E

Grzegorz Skałecki

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

8 listopada 2019 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 8 listopada 2019 r. do 9 listopada 2019 r.

al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin

BARBARA MISTERSKA DRAGAN

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wycena przedsiębiorstw – etap III: Wycena aktywów – teoria i warsztat

od 12 listopada 2019 r. do 13 listopada 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Marcin Pęksyk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 12 listopada 2019 r. do 13 listopada 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

od 12 listopada 2019 r. do 13 listopada 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Krzysztof Budasz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

od 12 listopada 2019 r. do 13 listopada 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Beata Justyna Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 12 listopada 2019 r. do 13 listopada 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

od 12 listopada 2019 r. do 13 listopada 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 12 listopada 2019 r. do 13 listopada 2019 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Waldemar Lachowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 12 listopada 2019 r. do 13 listopada 2019 r.

Lublin, ul. Sądowa 5

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

13 listopada 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

13 listopada 2019 r.

Ostrów, ul. Wrocławska 22

Grzegorz Skałecki

PwC

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

13 listopada 2019 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Radomił Maślak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

13 listopada 2019 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Ilona Bienias

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 13 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

14 listopada 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

14 listopada 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Adam Kęsik

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 14 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 14 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 14 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

al. Papieża Jana Pawła II 45/3, 70-415 Szczecin

BARBARA MISTERSKA DRAGAN

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 14 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży (MCSM) ul. Łokietka 3 87-100 Toruń

Justyna Beata Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 14 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Gniezno, ul. Pocztowa 9

Waldemar Majek

Zakład Rachunkowości AWE sp. z o.o.

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 14 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Budynek N ul.ks. bpa St. Adamskiego 7 40-069 Katowice

dr Władysław Fałowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 14 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

15 listopada 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Krzysztof Budasz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

15 listopada 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

15 listopada 2019 r.

Hotel Park Inn by Radisson Kraków ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Joanna Żukowska - Kalita

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

15 listopada 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Grzegorz Skałecki

PwC

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

15 listopada 2019 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

15 listopada 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Adam Kęsik

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

15 listopada 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Teresa Fołta

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

15 listopada 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Wycena przedsiębiorstw – etap III: Wycena aktywów – teoria i warsztat

od 16 listopada 2019 r. do 17 listopada 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Tomasz Karpiński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 16 listopada 2019 r. do 17 listopada 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Waldemar Lachowski

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

18 listopada 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

18 listopada 2019 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży (MSCM) ul. Łokietka 3 87-100 Toruń

Teresa Fołta

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

18 listopada 2019 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jacek Jędrszczyk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

18 listopada 2019 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

18 listopada 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Aneta Wilk-Łyś

Zakład Rachunkowości AWE sp. z o.o.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

18 listopada 2019 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Budynek N ul. ks. bpa St. Adamskiego 7 40-069 Katowice

prof. dr hab. Halina Buk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 18 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

od 18 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 18 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach

Wycena przedsiębiorstw – etap III: Wycena aktywów – teoria i warsztat

od 18 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r.

Zagnańska a, 25-528 Kielce

Prof.nadzw.dr hab Artur Hołda

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

19 listopada 2019 r.

Wrocław

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

19 listopada 2019 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Krzysztof Budasz

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

19 listopada 2019 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

19 listopada 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Regina Frąckowiak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 19 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r.

Piła, ul. Sikorskiego 33

Waldemar Majek

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

20 listopada 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

20 listopada 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

20 listopada 2019 r.

Wrocław

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

20 listopada 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

20 listopada 2019 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jarosław Olszewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

20 listopada 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Regina Frąckowiak

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 20 listopada 2019 r. do 21 listopada 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

dr Teresa Cebrowska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

21 listopada 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

21 listopada 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

dr Witold Furman

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

21 listopada 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

21 listopada 2019 r.

Wrocław

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

21 listopada 2019 r.

Wrocław

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

21 listopada 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Danuta Krzywda

PwC

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

21 listopada 2019 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

21 listopada 2019 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Dariusz Malinowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 21 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 21 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 21 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

22 listopada 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Joanna Żukowska-Kalita, Monika Mrkisz

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

22 listopada 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

dr Monika Król-Stępień

BDO Solutions sp. z o.o.

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

22 listopada 2019 r.

BDO Katowice Budynek Altus ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Elżbieta Kida

BDO Solutions sp. z o.o.

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

22 listopada 2019 r.

Biuro BDO Postępu 12, 02-676 Warszawa

Marcin Górski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 22 listopada 2019 r. do 23 listopada 2019 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

25 listopada 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

25 listopada 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami

25 listopada 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Monika Iwaniec

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 25 listopada 2019 r. do 26 listopada 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 25 listopada 2019 r. do 26 listopada 2019 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Daniel Duda

BDO Solutions sp. z o.o.

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 25 listopada 2019 r. do 27 listopada 2019 r.

BDO Katowice Budynek Altus ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Beata Wójciak - Dziechciarz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

26 listopada 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Ewa Stopczyńska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

26 listopada 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Krzysztof Sobala

PwC

Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

26 listopada 2019 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Anna Olszewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

26 listopada 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

26 listopada 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Monika Iwaniec

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami

26 listopada 2019 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Justyna B. Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 26 listopada 2019 r. do 27 listopada 2019 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

27 listopada 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

27 listopada 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Arkadiusz Szeląg

PwC

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

27 listopada 2019 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Bartłomiej Duchnowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

27 listopada 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Trentowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

27 listopada 2019 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Monika Iwaniec

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 27 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Daniel Duda

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 27 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 27 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Justyna B. Zakrzewska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 27 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

28 listopada 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Małgorzata Wołosz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

28 listopada 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Filip Bartela

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

28 listopada 2019 r.

Hotel Park Inn by Radisson Kraków ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Wioleta Biel

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

28 listopada 2019 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 28 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Wołczyńska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

29 listopada 2019 r.

Hotel Park Inn by Radisson Kraków ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Aneta Wilk-Łyś

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

29 listopada 2019 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Małgorzata Mazurkiewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

29 listopada 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Adam Kęsik

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

29 listopada 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

29 listopada 2019 r.

Biuro BDO Postępu 12, 02-676 Warszawa

Elżbieta Kida

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 30 listopada 2019 r. do 1 grudnia 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Waldemar Lachowski

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wycena przedsiębiorstw – etap I: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw – matematyka finansowa

2 grudnia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Marcin Pęksyk

PwC

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

2 grudnia 2019 r.

Biuro PwC w Krakowie

Tomasz Konieczny

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

2 grudnia 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Adam Kęsik

BDO Solutions sp. z o.o.

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

2 grudnia 2019 r.

BDO Biuro Katowice ul. Uniwersytecka 13 Vp. 40-007 Katowice

Marcin Górski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 2 grudnia 2019 r. do 3 grudnia 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 ( Ostrów Tumski)

Beata Justyna Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 2 grudnia 2019 r. do 3 grudnia 2019 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Piotr Witek

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 3 grudnia 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Waldemar Lachowski

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 3 grudnia 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 3 grudnia 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.

Wiśniowa 40 B, 02-520 Warszawa Sala Konferencyjna

Barbara Misterska-Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 3 grudnia 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

4 grudnia 2019 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Ewa Stopczyńska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

4 grudnia 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

PwC

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

4 grudnia 2019 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

4 grudnia 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Roman Seredyński

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 4 grudnia 2019 r. do 5 grudnia 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

dr Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 4 grudnia 2019 r. do 6 grudnia 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Artur Raciński

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

5 grudnia 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

5 grudnia 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Roman Seredyński

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 5 grudnia 2019 r. do 6 grudnia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 5 grudnia 2019 r. do 6 grudnia 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Wołczyńska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 5 grudnia 2019 r. do 6 grudnia 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Barbara Misterska-Dragan

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

6 grudnia 2019 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Artur Hołda

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

6 grudnia 2019 r.

Lublin, ul. Sądowa 5

Joanna Żukowska-Kalita, Monika Markisz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

od 6 grudnia 2019 r. do 7 grudnia 2019 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Regina Frąckowiak

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

9 grudnia 2019 r.

Hotel Soleil Pacifico w Gwatemali

Jadwiga Godlewska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

9 grudnia 2019 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jarosław Olszewski

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

9 grudnia 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Adam Kęsik

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

9 grudnia 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Teresa Fołta

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wycena przedsiębiorstw – etap II: Metody wyceny i rewizji

od 9 grudnia 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Marcin Pęksyk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 9 grudnia 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

od 9 grudnia 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Tomasz Karpiński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

od 9 grudnia 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Waldemar Lachowski

BDO Solutions sp. z o.o.

Konsolidacja sprawozdań finansowych

od 9 grudnia 2019 r. do 11 grudnia 2019 r.

Biuro BDO Postępu 12, 02-676 Warszawa

Elżbieta Kida

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

10 grudnia 2019 r.

Hotel Soleil Pacifico w Gwatemali

Jadwiga Godlewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

10 grudnia 2019 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3 (Ostrów Tumski) godz.9.00

Filip Bartela

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

10 grudnia 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Winter

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

10 grudnia 2019 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Ewa Opolska

PwC

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

10 grudnia 2019 r.

Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa

Katarzyna Szac-Krzyżanowska, Joanna Kucharczyk-Capiga

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

11 grudnia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

11 grudnia 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

11 grudnia 2019 r.

Hotel Soleil Pacifico w Gwatemali

Ewa Jakubczyk-Cały

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

11 grudnia 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

11 grudnia 2019 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Witold Rychłowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 11 grudnia 2019 r. do 12 grudnia 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

od 11 grudnia 2019 r. do 12 grudnia 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

12 grudnia 2019 r.

WENDEREDU Business Center, Wrocław, ul. Świętego Józefa 1/3 (Ostrów Tumski) godzina : 9.00

Teresa Cebrowska

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

12 grudnia 2019 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Jarosław Olszewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

12 grudnia 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Adam Kęsik

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

od 12 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 12 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 12 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.

Hotel Park Inn by Radisson Kraków ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 12 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Waldemar Majek

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach

Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

13 grudnia 2019 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Andrzej Karpiak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

13 grudnia 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

13 grudnia 2019 r.

BDO Katowice Budynek Altus ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

od 13 grudnia 2019 r. do 14 grudnia 2019 r.

Morawskiego 1, 60-239 Poznań

Mikołaj Trzeciak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 14 grudnia 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Waldemar Lachowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

16 grudnia 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Anna Dąbrowska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania

16 grudnia 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

16 grudnia 2019 r.

Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

Witold Furman

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 16 grudnia 2019 r. do 17 grudnia 2019 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

od 16 grudnia 2019 r. do 17 grudnia 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Waldemar Lachowski

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

17 grudnia 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

17 grudnia 2019 r.

Orzycka 6 lok.1B, 02-695 Warszawa

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

17 grudnia 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

17 grudnia 2019 r.

Orzycka 6 lok.1B, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały, Agnieszka Chamera

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

17 grudnia 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

17 grudnia 2019 r.

Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Michał Błeszyński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

17 grudnia 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

18 grudnia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Tomasz Zielke

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

18 grudnia 2019 r.

Orzycka 6 lok.1B, 02-695 Warszawa

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

18 grudnia 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

18 grudnia 2019 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

18 grudnia 2019 r.

Biuro BDO Postępu 12, 02-676 Warszawa

Elżbieta Kida

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 18 grudnia 2019 r. do 19 grudnia 2019 r.

Wiśniowa 40 B, 02-520 Warszawa Sala Konferencyjna

Barbara Misterska-Dragan

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

od 18 grudnia 2019 r. do 19 grudnia 2019 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Waldemar Lachowski

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

19 grudnia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Joanna Żukowska-Kalita, Monika Mrkisz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

19 grudnia 2019 r.

Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk-Cały, Edyta Duczyńska

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

19 grudnia 2019 r.

BDO Katowice Budynek Altus ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Elżbieta Kida

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

20 grudnia 2019 r.

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

20 grudnia 2019 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

20 grudnia 2019 r.

Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

Waldemar Lachowski

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl