Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:37, 14.08.2020 r.

Terminy szkoleń obligatoryjnych

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

21 sierpnia 2020 r.

Targi Kielce, ul. Zakładowa 1

Agnieszka Wujek

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

21 sierpnia 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały, Agnieszka Chamera

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: on-line

21 sierpnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Maria Lech

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 24 sierpnia 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Teresa Fołta

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Forma szkolenia: on-line

27 sierpnia 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały, Edyta Duczyńska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Forma szkolenia: on-line

1 września 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

2 września 2020 r.

on-line

Marta Kostrzewa

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

3 września 2020 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: on-line

od 3 września 2020 r. do 4 września 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Przemysław Czajor, Małgorzata Tadeusiak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Forma szkolenia: stacjonarne

4 września 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: stacjonarne

7 września 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Forma szkolenia: stacjonarne

od 7 września 2020 r. do 8 września 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

8 września 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Sabina Moczko - Wdowczyk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

8 września 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

8 września 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Leszek Lewandowicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Forma szkolenia: on-line

od 8 września 2020 r. do 9 września 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

dr Jarosław F. Mika

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

9 września 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Aneta Wilk-Łyś

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

9 września 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków/ on-line

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

10 września 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Teresa Cebrowska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

10 września 2020 r.

Hotel Park Inn by Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Wioleta Biel

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

10 września 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Wioleta Biel

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

10 września 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 10 września 2020 r. do 11 września 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Forma szkolenia: stacjonarne

11 września 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Krzysztof Kudeń

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Forma szkolenia: on-line

11 września 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Krzysztof Kudeń

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: on-line

14 września 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 14 września 2020 r. do 15 września 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 15 września 2020 r. do 16 września 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

Forma szkolenia: stacjonarne

od 15 września 2020 r. do 16 września 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

16 września 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 16 września 2020 r. do 17 września 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 16 września 2020 r. do 17 września 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Roman Seredyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Stosowanie MSB w praktyce - część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Forma szkolenia: stacjonarne

17 września 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 17 września 2020 r. do 18 września 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 17 września 2020 r. do 18 września 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

18 września 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

21 września 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ireneusz Kurczyna

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o.

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

21 września 2020 r.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

Janusz Wisłowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Forma szkolenia: stacjonarne

od 21 września 2020 r. do 22 września 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 21 września 2020 r. do 22 września 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Anna Mierzejewska

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 21 września 2020 r. do 22 września 2020 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 21 września 2020 r. do 22 września 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Kacper Sołoniewicz

PwC

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

od 21 września 2020 r. do 22 września 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Piotr Płatnerz, Piotr Majewski

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o.

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 22 września 2020 r. do 23 września 2020 r.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

Bogdan Gajos

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

23 września 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 23 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Forma szkolenia: stacjonarne

24 września 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Anna Dąbrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

24 września 2020 r.

Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa

Ernest Podgórski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 24 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Ewa Sobińska

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o.

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Forma szkolenia: stacjonarne

od 24 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

Przemysław Karwowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: stacjonarne

od 24 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

od 24 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Ewa Stopczyńska

PwC

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Forma szkolenia: on-line

od 24 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Radomił Maślak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

25 września 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Forma szkolenia: stacjonarne

25 września 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Anna Dąbrowska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

25 września 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Krzysztof Blimel

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

28 września 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

28 września 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Koszalinie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

28 września 2020 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 28 września 2020 r. do 29 września 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 29 września 2020 r. do 30 września 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

PwC

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 29 września 2020 r. do 30 września 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

30 września 2020 r.

on-line

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 30 września 2020 r. do 1 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: stacjonarne

1 października 2020 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Tomasz Zielke

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

1 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 1 października 2020 r. do 2 października 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Małgorzata Wołosz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 1 października 2020 r. do 2 października 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Beata Justyna Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

od 1 października 2020 r. do 2 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 1 października 2020 r. do 2 października 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Regina Frąckowiak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

od 1 października 2020 r. do 2 października 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Radosław Kałużny

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 1 października 2020 r. do 2 października 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

5 października 2020 r.

Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89 Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.

Krzysztof Budasz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

6 października 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Sabina Moczko - Wdowczyk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 6 października 2020 r. do 7 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Joanna Żukowska-Kalita, Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 6 października 2020 r. do 7 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 6 października 2020 r. do 7 października 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Arkadiusz Szeląg

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

7 października 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

8 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: stacjonarne

8 października 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

8 października 2020 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Krzysztof Budasz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 8 października 2020 r. do 9 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Agnieszka Gajewska

PwC

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Forma szkolenia: on-line

od 8 października 2020 r. do 9 października 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Anna Olszewska-Florczak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 8 października 2020 r. do 9 października 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

9 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

9 października 2020 r.

Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89 Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.

Teresa Fołta

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

12 października 2020 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Tomasz Karpiński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 12 października 2020 r. do 13 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

13 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Forma szkolenia: stacjonarne

od 13 października 2020 r. do 14 października 2020 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 13 października 2020 r. do 14 października 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

14 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Bartosz Cicharski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

15 października 2020 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Tomasz Karpiński

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

15 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Krzysztof Gmur

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

15 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Krzysztof Gmur

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Forma szkolenia: stacjonarne

od 15 października 2020 r. do 16 października 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Władysław Fałowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 15 października 2020 r. do 16 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 15 października 2020 r. do 16 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 15 października 2020 r. do 16 października 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Krzysztof Burnos

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Forma szkolenia: on-line

od 15 października 2020 r. do 16 października 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

PwC

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 15 października 2020 r. do 16 października 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

16 października 2020 r.

Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa

Ernest Podgórski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

19 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ireneusz Kurczyna

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: stacjonarne

19 października 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Anna Mierzejewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: stacjonarne

19 października 2020 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Daniel Duda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

19 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 19 października 2020 r. do 20 października 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Ewa Sobińska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 19 października 2020 r. do 20 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Teresa Fołta

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 19 października 2020 r. do 20 października 2020 r.

Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa

Dorota Mikulska

PwC

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 19 października 2020 r. do 20 października 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Monika Wołczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: stacjonarne

20 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

dr Danuta Krzywda

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

Forma szkolenia: stacjonarne

20 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 20 października 2020 r. do 21 października 2020 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Daniel Duda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: stacjonarne

21 października 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Izabela Kraśnicka

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

21 października 2020 r.

Targi Kielce, ul. Zakładowa 1

Ewa Stopczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 21 października 2020 r. do 22 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

od 21 października 2020 r. do 22 października 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Małgorzata Wołosz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

22 października 2020 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Daniel Duda

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Forma szkolenia: stacjonarne

22 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Radomił Maślak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

22 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

22 października 2020 r.

Targi Kielce, ul. Zakładowa 1

Ewa Stopczyńska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Forma szkolenia: on-line

22 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Radomił Maślak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 22 października 2020 r. do 23 października 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

23 października 2020 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Krzysztof Budasz

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

23 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Radomił Maślak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: stacjonarne

23 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

23 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

23 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Bauer

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

23 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Radomił Maślak

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

26 października 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

26 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Beata Justyna Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Wołczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Opolu

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 26 października 2020 r. do 27 października 2020 r.

Sala szkoleniowa przy ulicy Reymonta 45, 45-072 Opole

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

27 października 2020 r.

Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89 Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.

Jadwiga Godlewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

27 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 27 października 2020 r. do 28 października 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 27 października 2020 r. do 28 października 2020 r.

Targi Kielce, ul. Zakładowa 1

Elżbieta Pudło

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

28 października 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

28 października 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Beata Justyna Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

28 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Joanna Żukowska-Kalita, Monika Markisz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: stacjonarne

28 października 2020 r.

Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89 Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Opolu

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

28 października 2020 r.

Sala szkoleniowa przy ulicy Reymonta 45, 45-072 Opole

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

29 października 2020 r.

Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89 Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.

Justyna Beata Zakrzewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

29 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Tomasz Zielke

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: stacjonarne

29 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Forma szkolenia: stacjonarne

29 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Anna Dąbrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

29 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

29 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Tomasz Zielke

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

29 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

30 października 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ernest Podgórski

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

30 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Tomasz Zielke

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: stacjonarne

30 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Forma szkolenia: stacjonarne

30 października 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Anna Dąbrowska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

30 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Tomasz Zielke

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

30 października 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 2 listopada 2020 r. do 3 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

3 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Ewa Stopczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

3 listopada 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Sabina Moczko - Wdowczyk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

3 listopada 2020 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

dr TERESA CEBROWSKA

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 3 listopada 2020 r. do 4 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

PwC

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 3 listopada 2020 r. do 4 listopada 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Monika Wołczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

4 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Bartosz Cicharski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 4 listopada 2020 r. do 5 listopada 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

5 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Krzysztof Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

5 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Piotr Witek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: e-learning

5 listopada 2020 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Agnieszka Wujek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

od 5 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Dorota Mikulska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: stacjonarne

od 5 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

6 listopada 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: stacjonarne

6 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Piotr Witek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: on-line

6 listopada 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

9 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Monika Iwaniec

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

9 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Grzegorz Oszczypała

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Forma szkolenia: on-line

9 listopada 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 9 listopada 2020 r. do 10 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 9 listopada 2020 r. do 10 listopada 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Grzegorz Skałecki

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

10 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Monika Iwaniec

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Koszalinie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

12 listopada 2020 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Monika Iwaniec

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: e-learning

12 listopada 2020 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Ewa Stopczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 12 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Wołczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 12 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: e-learning

13 listopada 2020 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Ewa Stopczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

16 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ireneusz Kurczyna

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

16 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Arkadiusz Szeląg

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 16 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

17 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

17 listopada 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Regina Frąckowiak

PwC

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe

Forma szkolenia: on-line

od 17 listopada 2020 r. do 18 listopada 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Radomił Maślak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

18 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

18 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

18 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

18 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

od 19 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Władysław Fałowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

od 19 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Adam Kęsik

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

20 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

23 listopada 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: stacjonarne

23 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 23 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 23 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Małgorzata Wołosz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 23 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

PwC

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

od 23 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Piotr Płatnerz, Piotr Majewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

24 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"

Forma szkolenia: stacjonarne

25 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

25 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Tomasz Zielke

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

26 listopada 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Monika Markisz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: on-line

26 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Maria Lech

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

26 listopada 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Monika Markisz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: stacjonarne

od 26 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Joanna Chwaścikowska - Karwacka

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

od 26 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Regina Frąckowiak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Forma szkolenia: e-learning

od 26 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

al. IX Wieków Kielc 6/1, 25-516 Kielce

Elżbieta Pudło

PwC

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 26 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

27 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

27 listopada 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Forma szkolenia: on-line

27 listopada 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

27 listopada 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

30 listopada 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Anna Mierzejewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

30 listopada 2020 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

dr TERESA CEBROWSKA

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 30 listopada 2020 r. do 1 grudnia 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Grzegorz Oszczypała

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

1 grudnia 2020 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

dr TERESA CEBROWSKA

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

2 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 3 grudnia 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

PwC

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

od 3 grudnia 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Monika Wołczyńska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

4 grudnia 2020 r.

Ziębicka 18, 60-164 Poznań

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

4 grudnia 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Teresa Cebrowska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

7 grudnia 2020 r.

Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski

mgr ŁUKASZ DREWNIAK

PwC

Leasingowa rewolucja MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 7 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

9 grudnia 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Władysław Fałowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

9 grudnia 2020 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 9 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

10 grudnia 2020 r.

Nowa 6/12, 90-031 Łódź

Małgorzata Wołosz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

10 grudnia 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Teresa Cebrowska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

10 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Jadwiga Godlewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: stacjonarne

od 10 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków

Joanna Żukowska-Kalita

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 10 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

Hotel Park Inn By Radisson, ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków / on-line

Joanna Żukowska-Kalita

PwC

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

od 10 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Monika Wołczyńska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

11 grudnia 2020 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ireneusz Kurczyna

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

11 grudnia 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Władysław Fałowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

11 grudnia 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Adam Kęsik

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Forma szkolenia: stacjonarne

od 14 grudnia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Forma szkolenia: on-line

od 14 grudnia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Sokolska 3, 40-084 Katowice - szkolenie w formie on-line

Roman Seredyński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Forma szkolenia: stacjonarne

16 grudnia 2020 r.

WENDEREDU Business Center Wrocław ul. Św. Józefa 1/3

Izabela Kraśnicka

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2020 r.

on-line

Magdalena Pikuła

PwC

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 16 grudnia 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.

szkolenie w formie on-line

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynuowania działaności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

18 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Godlewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

21 grudnia 2020 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl