Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:01, 21.01.2021 r.

Terminy szkoleń obligatoryjnych

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 26 stycznia 2021 r. do 27 stycznia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 26 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 2 lutego 2021 r. do 5 lutego 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

4 lutego 2021 r.

on-line

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

5 lutego 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

10 lutego 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

od 11 lutego 2021 r. do 12 lutego 2021 r.

Francesco Nullo 8, 31-543 Kraków

Krystyna Olczak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Koszalinie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 18 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Barbara Misterska-Dragan

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

2 marca 2021 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

3 marca 2021 r.

on-line

Monika Markisz

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 11 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

on-line

dr Dorota Anna Mikulska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

24 marca 2021 r.

on-line

Magdalena Pikuła

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

30 marca 2021 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 6 maja 2021 r. do 7 maja 2021 r.

on-line

dr Dorota Anna Mikulska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

24 maja 2021 r.

on-line

Monika Markisz

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl