Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:48, 6.07.2022 r.

Terminy szkoleń obligatoryjnych

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Agnieszka Chamera

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Marzena Błogosz

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Przemysław Czajor, Małgorzata Tadeusiak

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Teresa Fołta

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Śnieżek

PKF Consult sp. z o.o., sp. k.

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: e-learning

od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Orzycka 6, 02-695 Warszawa

Ewa Jakubczyk Cały, Marzena Błogosz

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

od 5 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

e-learning

Maciej Kocon

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: e-learning

od 5 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

e-learning

Jacek Jędrszczyk

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: e-learning

od 5 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: e-learning

od 5 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: e-learning

od 5 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

e-learning

Michał Błeszyński

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Forma szkolenia: on-line

6 lipca 2022 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

11 lipca 2022 r.

on-line

Monika Markisz

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

12 lipca 2022 r.

on-line

dr Dorota Anna Mikulska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

20 lipca 2022 r.

on-line

Barbara Misterska-Dragan

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

26 lipca 2022 r.

on-line

Aneta Wilk-Łyś

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

5 sierpnia 2022 r.

on-line

Magdalena Maksymiuk

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

19 sierpnia 2022 r.

on-line

Barbara Misterska-Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

25 sierpnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Barbara Misterska - Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

26 sierpnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

Forma szkolenia: on-line

29 sierpnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Krystian Kosiorek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

30 sierpnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Markisz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

1 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Barbara Misterska - Dragan

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

2 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

5 września 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Bartosz Cicharski

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

7 września 2022 r.

on-line

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

7 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 7 września 2022 r. do 8 września 2022 r.

on-line

Monika Machlowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

8 września 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

Sabina Moczko - Wdowczyk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

8 września 2022 r.

on-line

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

8 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ernest Podgórski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Forma szkolenia: stacjonarne

od 8 września 2022 r. do 9 września 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Piotr Witek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Forma szkolenia: on-line

9 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Piotr Rybicki

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

12 września 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Agnieszka Gajewska

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Badanie jednostek samorządu terytorialnego

Forma szkolenia: on-line

12 września 2022 r.

on-line

Małgorzata Wojtczak

Ecovis System Rewident sp. z o.o.

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 12 września 2022 r. do 13 września 2022 r.

Garażowa 5a, 02-651 Warszawa

Małgorzata Garstka

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

od 13 września 2022 r. do 13 grudnia 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

14 września 2022 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Koszalinie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

14 września 2022 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Beata Zakrzewska

Ecovis System Rewident sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

14 września 2022 r.

Garażowa 5a, 02-651 Warszawa

Małgorzata Garstka

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

14 września 2022 r.

ON LINE

dr Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Forma szkolenia: on-line

od 14 września 2022 r. do 15 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Kaczorek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

od 15 września 2022 r. do 16 września 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: stacjonarne

16 września 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Kania, Monika Matyszewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Badanie jednostek samorządu terytorialnego

Forma szkolenia: on-line

16 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Forma szkolenia: stacjonarne

19 września 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Krzysztof Burnos

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

19 września 2022 r.

on-line

dr Dorota Anna Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

19 września 2022 r.

ON LINE

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: on-line

19 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Forma szkolenia: stacjonarne

20 września 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Krzysztof Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

20 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

21 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Kacper Sołoniewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

22 września 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Magdalena Pikuła

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 22 września 2022 r. do 23 września 2022 r.

on-line

dr Dorota Anna Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 22 września 2022 r. do 23 września 2022 r.

ON LINE

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 22 września 2022 r. do 23 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

23 września 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Monika Markisz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

26 września 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

dr Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

26 września 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 26 września 2022 r. do 27 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

od 27 września 2022 r. do 28 września 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Artur Hołda

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 27 września 2022 r. do 28 września 2022 r.

on-line

Daniel Duda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

28 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ewa Sobińska

BDO Solutions sp. z o.o.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

28 września 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Grażyna Machula

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

od 29 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

Joanna Chwaścikowska - Karwacka

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 29 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

on-line

Monika Machlowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: on-line

od 29 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: stacjonarne

30 września 2022 r.

ul. Monte Casino 2, 30-337 Kraków

Tomasz Zielke

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Forma szkolenia: stacjonarne

30 września 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Kania, Monika Matyszewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

30 września 2022 r.

On-line

Tomasz Zielke

BDO Solutions sp. z o.o.

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

30 września 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: stacjonarne

3 października 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

3 października 2022 r.

on-line

Ewa Sobińska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: on-line

3 października 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

Forma szkolenia: stacjonarne

4 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Piotr Witek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

Forma szkolenia: on-line

4 października 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Beata Bartoś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

od 5 października 2022 r. do 6 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 5 października 2022 r. do 6 października 2022 r.

ON LINE

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Forma szkolenia: on-line

od 6 października 2022 r. do 7 października 2022 r.

on line

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 6 października 2022 r. do 7 października 2022 r.

MAZARS, ul.Piękna 18, 00-549 Warszawa

Artur Raciński

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

7 października 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

7 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

10 października 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

10 października 2022 r.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

Bogdan Gajos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

10 października 2022 r.

ON LINE

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 10 października 2022 r. do 11 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Artur Hołda

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

11 października 2022 r.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

Przemysław Karwowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

11 października 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: stacjonarne

od 11 października 2022 r. do 12 października 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

dr Władysław Fałowski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

12 października 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

12 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Michał Marek Kowalski

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o.

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

od 12 października 2022 r. do 13 października 2022 r.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

Janusz Wisłowski

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

od 13 października 2022 r. do 14 października 2022 r.

ul. Monte Casino 2, 30-337 Kraków

Krzysztof Gmur

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 13 października 2022 r. do 14 października 2022 r.

On-line

Krzysztof Gmur

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o.

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Forma szkolenia: stacjonarne

14 października 2022 r.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

Przemysław Karwowski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

14 października 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

14 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

14 października 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

14 października 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: stacjonarne

17 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Kania, Monika Matyszewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 17 października 2022 r. do 18 października 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

19 października 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

dr Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Forma szkolenia: stacjonarne

19 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Kania, Monika Matyszewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

19 października 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Forma szkolenia: stacjonarne

od 19 października 2022 r. do 20 października 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Forma szkolenia: on-line

od 19 października 2022 r. do 20 października 2022 r.

on-line

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

20 października 2022 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Krzysztof Budasz

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

20 października 2022 r.

on-line

Agata Sajewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

20 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Forma szkolenia: stacjonarne

od 20 października 2022 r. do 21 października 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 20 października 2022 r. do 21 października 2022 r.

on-line

Monika Machlowska

BDO Solutions sp. z o.o.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 20 października 2022 r. do 21 października 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Grażyna Machula

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

21 października 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Bauer

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: on-line

21 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Agnieszka Gajewska

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

21 października 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

24 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Monika Markisz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Forma szkolenia: stacjonarne

od 24 października 2022 r. do 25 października 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ewa Sobińska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: stacjonarne

25 października 2022 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Teresa Cebrowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

od 25 października 2022 r. do 26 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Badanie jednostek samorządu terytorialnego

Forma szkolenia: on-line

26 października 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

26 października 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk- Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

27 października 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

Sabina Moczko - Wdowczyk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: stacjonarne

27 października 2022 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Piotr Woźniak

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

27 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Bartosz Cicharski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

27 października 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

od 27 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

od 27 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Marek Godlewski

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 27 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

on-line

Daniel Duda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

28 października 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Michał Marek Kowalski

BDO Solutions sp. z o.o.

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

28 października 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Grażyna Machula

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Częstochowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

3 listopada 2022 r.

Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa

dr Marcin Stępień

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Forma szkolenia: on-line

3 listopada 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Krzysztof Burnos

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

od 3 listopada 2022 r. do 4 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Artur Raciński

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Forma szkolenia: on-line

4 listopada 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Krzysztof Burnos

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

7 listopada 2022 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Monika Iwaniec

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Koszalinie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

7 listopada 2022 r.

Zwycięstwa 148, 75-613 Koszalin

Monika Iwaniec

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Forma szkolenia: on-line

7 listopada 2022 r.

ON LINE

Beata Justyna Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

7 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 7 listopada 2022 r. do 8 listopada 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

8 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Monika Markisz

Ecovis System Rewident sp. z o.o.

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Forma szkolenia: on-line

od 8 listopada 2022 r. do 9 listopada 2022 r.

Garażowa 5a, 02-651 Warszawa

Małgorzata Winter

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Forma szkolenia: on-line

9 listopada 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Dorota Mikulska

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

9 listopada 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: stacjonarne

10 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Ewa Sobińska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

10 listopada 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Magdalena Maksymiuk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

14 listopada 2022 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: stacjonarne

14 listopada 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

14 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Forma szkolenia: on-line

od 14 listopada 2022 r. do 15 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Piotr Rybicki

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

od 15 listopada 2022 r. do 16 listopada 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

od 15 listopada 2022 r. do 16 listopada 2022 r.

on-line

Monika Machlowska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

16 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

od 16 listopada 2022 r. do 17 listopada 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

dr Teresa Cebrowska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Forma szkolenia: stacjonarne

od 17 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

ul. Monte Casino 2, 30-337 Kraków

Waldemar Majek

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Forma szkolenia: on-line

od 17 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

on-line

Justyna Beata Zakrzewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Forma szkolenia: on-line

od 17 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

On-line

Waldemar Majek

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Forma szkolenia: on-line

od 17 listopada 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

18 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

18 listopada 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk- Łyś

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

18 listopada 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Forma szkolenia: on-line

od 21 listopada 2022 r. do 22 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Marta Kostrzewa

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

22 listopada 2022 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

dr Ernest Podgórski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

22 listopada 2022 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

22 listopada 2022 r.

ON LINE

Sabina Moczko - Wdowczyk

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Forma szkolenia: on-line

23 listopada 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk- Łyś

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

24 listopada 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

24 listopada 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Magdalena Pikuła

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

od 24 listopada 2022 r. do 25 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

od 24 listopada 2022 r. do 25 listopada 2022 r.

ul. Monte Casino 2, 30-337 Kraków

Radomił Maślak

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 24 listopada 2022 r. do 25 listopada 2022 r.

On-line

Radomił Maślak

BDO Solutions sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Forma szkolenia: on-line

25 listopada 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Grażyna Machula

Ecovis System Rewident sp. z o.o.

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: on-line

28 listopada 2022 r.

Garażowa 5a, 02-651 Warszawa

Dorota Mikulska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

28 listopada 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Bauer

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Forma szkolenia: stacjonarne

od 28 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

Beata Justyna Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 28 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r.

Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Artur Hołda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Forma szkolenia: stacjonarne

30 listopada 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

Beata Justyna Zakrzewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: stacjonarne

1 grudnia 2022 r.

ul. Monte Casino 2, 30-337 Kraków

Wioleta Biel, Wojciech Gandurski

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

1 grudnia 2022 r.

On-line

Wioleta Biel, Wojciech Gandurski

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Forma szkolenia: on-line

od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.

on-line

Justyna Beata Zakrzewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

2 grudnia 2022 r.

ul. Monte Casino 2, 30-337 Kraków

Monika Markisz

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: on-line

2 grudnia 2022 r.

On-line

Monika Markisz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

5 grudnia 2022 r.

Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn

Marta Kostrzewa

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

5 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Częstochowie

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Forma szkolenia: on-line

od 5 grudnia 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa

Beata Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Forma szkolenia: stacjonarne

6 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Jadwiga Godlewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

7 grudnia 2022 r.

on-line

Justyna Beata Zakrzewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

od 7 grudnia 2022 r. do 8 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Jadwiga Godlewska

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

8 grudnia 2022 r.

ul. Monte Casino 2, 30-337 Kraków

Aneta Wilk-Łyś

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

8 grudnia 2022 r.

On-line

Aneta Wilk-Łyś

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

8 grudnia 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Forma szkolenia: on-line

od 8 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.

on-line

Justyna Beata Zakrzewska

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 8 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Łukasz Marek Godlewski

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: stacjonarne

12 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Aneta Wilk- Łyś

BDO Solutions sp. z o.o.

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Forma szkolenia: on-line

12 grudnia 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Grażyna Machula

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Forma szkolenia: on-line

od 12 grudnia 2022 r. do 13 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Artur Raciński

BDO Solutions sp. z o.o.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Forma szkolenia: on-line

13 grudnia 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Grażyna Machula

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 14 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

Wrocław WENDEREDU Business Center ul. Św. Józefa 1/3

Ewa Sobińska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Forma szkolenia: on-line

15 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Agnieszka Gajewska

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Bauer

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

16 grudnia 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

19 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

19 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Marta Kostrzewa

BDO Solutions sp. z o.o.

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Forma szkolenia: on-line

19 grudnia 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Forma szkolenia: on-line

od 20 grudnia 2022 r. do 21 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Aneta Wilk-Łyś

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Forma szkolenia: stacjonarne

od 27 grudnia 2022 r. do 28 grudnia 2022 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Daniel Duda

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

28 grudnia 2022 r.

Płocka 17/lok. 25, 01-231 Warszawa

Małgorzata Mazurkiewicz

BDO Solutions sp. z o.o.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Forma szkolenia: on-line

28 grudnia 2022 r.

Transmisja online w czasie rzeczywistym

Elżbieta Kida

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Bydgoszczy

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Forma szkolenia: stacjonarne

od 29 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

Świętej Trójcy 11/13, 85-224 Bydgoszcz

Daniel Duda

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Forma szkolenia: on-line

30 grudnia 2022 r.

Wolność 7/lok. C, 01-018 Warszawa

Małgorzata Bauer

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl