Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:42, 12.07.2024 r.

Cykl bezpłatnych webinarów edukacyjnych UKNF w dniach 2-6 października

W ramach VII edycji kampanii World Investor Week - Światowy Tydzień Inwestora(WIW) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przeprowadzi cykl webinariów CEDUR pomiędzy 2 a 6 października 2023 r. Program obejmuje webinary dla uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli, jak również webinar dla początkujących inwestorów.

26 września 2023

Zachęcamy do zapoznania się z programem i szerzenia informacji na temat tej akcji edukacyjnej.

Program webinariów CEDUR w ramach WIW:

  • dla początkujących inwestorów:

Świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych – crowdfunding pożyczkowy, 2 października 2023 r.

  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli:

Inwestor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – jak działa GPW i skąd można pozyskiwać informacje o spółkach, 3 października 2023 r.

Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne, 3 października 2023 r.

Crowdfunding pożyczkowy – podstawowe informacje i ochrona inwestorów, 4 października 2023 r.

Różne formy inwestowania na rynku kapitałowym – możliwości i ryzyka z perspektywy początkujących inwestorów, 4 października 2023 r.

Fundusze inwestycyjne – jak stać się początkującym inwestorem, 5 października 2023 r.

Jak zadbać o bezpieczeństwo swojego telefonu i nie dać się okraść, 5 października 2023 r.

Oszustwa i inne przestępstwa na rynku finansowym. Zasady inwestowania, 6 października 2023 r.

Różne strony ryzyka – ocena poziomu ryzyka, zależność między zyskiem i ryzykiem na przykładach wybranych usług i produktów finansowych, 6 października 2023 r.

Szczegółowe informacje nt. programu tegorocznej edycji WIW w Polsce, w tym elektroniczne formularze zgłoszeniowe na poszczególne webinaria są dostępne na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego Udział w webinariach jest bezpłatny.

W przypadku webinarów dla uczniów, zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz zgłoszeniowy wskazuje przybliżoną liczbę uczestników webinarium. Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

World Investor Week jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. UKNF pełni rolę koordynatora World Investor Week w Polsce.

Polska Izba Biegłych Rewidentów współpracuje z UKNF w ramach inicjatywy szkoleniowej CEDUR (Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl