Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:17, 14.06.2024 r.

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Zbiór zadań.
Publikacja dostępna w wydaniu drukowanym lub na życzenie w formacie PDF

Artur Raciński

40 zł

Zbiór zadań dotyczący konsolidacji sprawozdań finansowych.
W pierwszej części zbioru zaprezentowane są zadania dotyczące przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości, w części drugiej przedstawione są zadania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, część trzecia zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań.

Publikacja przeznaczona jest dla osób, które już znają podstawowe zasady przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzają lub uczestniczą w sporządzaniu całości lub fragmentów sprawozdań skonsolidowanych i chciałyby na przedstawionych przez autora przykładach sprawdzić lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu konsolidacji oraz przećwiczyć ustalanie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, a także przygotowywanie wybranych elementów sprawozdania (przede wszystkim skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego rachunku zysków i strat).

Zbiór będzie także pomocny kandydatom na biegłych rewidentów przygotowującym się do egzaminów z rachunkowości, w których część zagadnień dotyczy konsolidacji sprawozdań finansowych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl