Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:08, 14.04.2024 r.

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Prezentacja, skrypt, zadania. Publikacja dostępna w formacie PDF

Piotr Rybicki

105 zł

Materiał szkoleniowy do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Założeniem  materiału jest usystematyzowanie wiedzy odnośnie celów oraz wymogów prawnych związanych z komunikacją biegłego rewidenta z osobami sprawującymi nadzór i podmiotami spoza jednostki, a także zdobycie wiedzy na temat możliwości uzyskiwania od osób sprawujących nadzór informacji mających związek z badaniem. W publikacji autor przedstawia również najlepsze praktyki i wskazuje najczęściej popełniane błędy.

Główne tematy publikacji to:

- rola i cele komunikacji biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór,

- wyjaśnienie wymogów regulacyjnych,

- dobre praktyki,

- komunikacja z podmiotami spoza jednostki.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl