Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:05, 23.05.2024 r.

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Skrypt, prezentacja, zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Publikacja dostępna w formacie PDF

Artur Raciński

160 zł

Celem publikacji jest:

  • usystematyzowanie wiedzy z zakresu sporządzania i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości,
  • zwrócenie szczególnej uwagi na nieprawidłowości związane m. in. z identyfikacją jednostek objętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności, ustaleniem i udokumentowaniem korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • omówienie najczęstszych błędów w zakresie kompletności i zgodności ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz dokumentacji konsolidacyjnej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl