Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:34, 14.06.2024 r.

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

Prezentacja, zbiór zadań. Publikacja dostępna w formacie PDF

Szczepan Borowski

160,00 zł

Celem materiału jest:

  • omówienie wymogów nowych standardów zarządzania jakością w odniesieniu do zakresu i skali działalności firmy audytorskiej,
  • zidentyfikowanie i wyjaśnienie podstawowych różnic między dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kontroli jakości świadczonych usług, a nowym podejściem do systemów kontroli jakości opartym na zarządzaniu,
  • wykształcenie umiejętności zastosowania w praktyce nowych rozwiązań kontroli jakości.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl