Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:06, 24.05.2024 r.

Gospodarka finansowa PIBR

Gospodarkę finansową Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR - do 20.06.2017 r. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów) prowadzi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR). Podstawą gospodarki finansowej PIBR jest roczny plan finansowy uchwalany przez KRBR na każdy rok obrotowy.

Podstawowe zasady gospodarki finansowej PIBR ustala Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Gospodarka finansowa PIBR podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdania finansowe PIBR (do 20.06.2017 r. KIBR)

Zgodnie z § 13a ust. 2 pkt 1 statutu PIBR, począwszy od sprawozdania finansowego za 2018 r. KRBR ma obowiązek zamieszczania na stronie internetowej PIBR rocznych sprawozdań finansowych samorządu wraz z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań w domenie dostępnej dla biegłych rewidentów dostępnej po zalogowaniu się

Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl