Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:41, 24.06.2024 r.

Inne wydarzenia

W dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00 Krajowa Komisja Nadzoru spotkała się w Ministerstwie Finansów z panią Justyną Adamczyk – Dyrektorem Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, będącej równocześnie Pełnomocnikiem ds. organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz jej współpracownikami. Kolejne spotkanie w tym gronie dotyczyło problemów związanych z kontynuacją zadań kontrolnych po zakończeniu istnienia KKN, w szczególności planowanych a niezrealizowanych kontroli, uwzględnienia ryzyka w planowaniu kontroli, procedur kontroli, możliwości wykorzystania doświadczeń kontrolerów KKN w procesach kontrolnych PANA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl