Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:31, 2.02.2023 r.

Etyka

Czy nowa firma audytorska postępuje etycznie nie zwracając się w pierwszej kolejności, czy może podjąć się badania nowego klienta i czy występują powody, aby nie podjąć się współpracy z nowym klientem?

Działania promocyjne prowadzone przez biegłego rewidenta
Badanie sprawozdania finansowego spółki w przypadku, gdy współmałżonek biegłego rewidenta realizuje bieżące usługi prawne i inne na rzecz tej samej spółki.
Spełnienie wymogu niezależności przez biegłego rewidenta i firmę audytorską w przypadku badania sprawozdania finansowego spółki, dla założonej przez którą Fundacji księgi rachunkowe prowadzi ta sama firma audytorska.
Zachowanie niezależności biegłego rewidenta.
Inne usługi dla organizacji działającej przy kliencie badania
Usługa atestacyjna dla klienta na rzecz którego świadczone jest doradztwo ksiegowe
Prowadzenie kadr i płac dla klienta badania
Konsultacje księgowe dla byłego i potencjalnego klienta badania
Badanie sprawozdania finansowego a usługi dodatkowe
Badanie sprawozdania finansowego po badaniu planu przekształcenia
Wyliczenie udziału procentowego przychodów z badania w przychodach ogółem biegłego rewidenta

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl