Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:28, 14.06.2024 r.

Etyka

Działania promocyjne prowadzone przez biegłego rewidenta
Badanie sprawozdania finansowego spółki w przypadku, gdy współmałżonek biegłego rewidenta realizuje bieżące usługi prawne i inne na rzecz tej samej spółki.
Spełnienie wymogu niezależności przez biegłego rewidenta i firmę audytorską w przypadku badania sprawozdania finansowego spółki, dla założonej przez którą Fundacji księgi rachunkowe prowadzi ta sama firma audytorska.
Zachowanie niezależności biegłego rewidenta.

Czy nowa firma audytorska postępuje etycznie nie zwracając się w pierwszej kolejności, czy może podjąć się badania nowego klienta i czy występują powody, aby nie podjąć się współpracy z nowym klientem?

Inne usługi dla organizacji działającej przy kliencie badania
Usługa atestacyjna dla klienta na rzecz którego świadczone jest doradztwo ksiegowe
Prowadzenie kadr i płac dla klienta badania
Konsultacje księgowe dla byłego i potencjalnego klienta badania
Badanie sprawozdania finansowego a usługi dodatkowe
Badanie sprawozdania finansowego po badaniu planu przekształcenia
Wyliczenie udziału procentowego przychodów z badania w przychodach ogółem biegłego rewidenta

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl