Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:06, 28.10.2021 r.

Etyka

Zachowanie niezależności biegłego rewidenta.
Spełnienie wymogu niezależności przez biegłego rewidenta i firmę audytorską w przypadku badania sprawozdania finansowego spółki, dla założonej przez którą Fundacji księgi rachunkowe prowadzi ta sama firma audytorska.
Badanie sprawozdania finansowego spółki w przypadku, gdy współmałżonek biegłego rewidenta realizuje bieżące usługi prawne i inne na rzecz tej samej spółki.
Działania promocyjne prowadzone przez biegłego rewidenta
Inne usługi dla organizacji działającej przy kliencie badania
Usługa atestacyjna dla klienta na rzecz którego świadczone jest doradztwo ksiegowe
Prowadzenie kadr i płac dla klienta badania
Konsultacje księgowe dla byłego i potencjalnego klienta badania
Badanie sprawozdania finansowego a usługi dodatkowe
Badanie sprawozdania finansowego po badaniu planu przekształcenia
Wyliczenie udziału procentowego przychodów z badania w przychodach ogółem biegłego rewidenta

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl