Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:21, 24.05.2024 r.

Identyfikacja obowiązku badania i ogłaszania sprawozdania finansowego

Obowiązek badania po przekształceniu osoby fizycznej w Sp. z o.o.
Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych Spółki Komandytowo-Akcyjnej
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po przekształceniu formy prawnej.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po przeksztalceniu ze spółdzielni pracy w spółkę z o. o.
Obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po przeksztalceniu działalności gospodarczej w spółkę z o. o.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółki postawionej w stan likwidacji.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego oddziału zagranicznej spółki akcyjnej działającego na terenie Polski.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego jednostki przekształcanej i przekształconej
Obowiązek badania sprawozdania finansowego a przekształcenie formy prawnej jednostki.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną
Stanowisko biegłego rewidenta a obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl