Identyfikacja obowiązku badania i ogłaszania sprawozdania finansowego

Obowiązek badania po przekształceniu osoby fizycznej w Sp. z o.o.
Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych Spółki Komandytowo-Akcyjnej
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po przekształceniu formy prawnej.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po przeksztalceniu ze spółdzielni pracy w spółkę z o. o.
Obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po przeksztalceniu działalności gospodarczej w spółkę z o. o.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółki postawionej w stan likwidacji.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego oddziału zagranicznej spółki akcyjnej działającego na terenie Polski.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego jednostki przekształcanej i przekształconej
Obowiązek badania sprawozdania finansowego a przekształcenie formy prawnej jednostki.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną
Stanowisko biegłego rewidenta a obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl