Inne usługi biegłego rewidenta

Badanie jakości aktywów w Banku Spółdzielczym
Usługa atestacyjna a konieczność wyboru biegłego rewidenta przez organ uprawniony
Zmiana opinii w przypadku badania planu przekształcenia
Poszerzone badanie jakości aktywów Banku Spółdzielczego - podstawa prawna
Dokumentowanie badania planu przekształcenia
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl