Międzynarodowe Standardy Badania

Dokumenty końcowe z badania sprawozdania finansowego jednostki zainteresowania publicznego
Obowiązek stosowania dla innych usług biegłego rewidenta
Czy podmioty znajdujące się na wykazie podmiotów badających JZP mają zastosować  nowe standardy  do wszystkich zleceń
Czy podmioty badające tylko jedno JZP mają zastosować nowe standardy do wszystkich zleceń
Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf