Opinia

Kiedy wydać opinię z zastrzeżeniem a kiedy odstąpić od wydania opinii
Brak spełnienia obowiązku poddania obligatoryjnemu badaniu poprzednich sprawozdań finansowych
Wątpliwość z zakresie wyceny aktywów w SKOK w upadłości
Zwolnienie głównej księgowej w trakcie badania sprawozdania finansowego
Sprawozdania spółki mającej otwarte postępowanie sanacyjne
Stwierdzenie braku wypełnienia obowiązku konsolidacji

Brak spełnienia przez spółkę wymogów KSH

Składanie do KRS niezbadanego i niezatwierdzonego sprawozdania finansowego
Badanie sprawozdań finansowych zatwierdzonych przed badaniem
Czy opinia powinna zawierać dane wartościowe identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe?
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego oświadczenia i brak kontynuacji działalności
Umowa o badanie podpisana po terminie inwentaryzacji
Brak zasad polityki rachunkowości w jednostce badanej
Skutki prawne opinii wydanej przez biegłego rewidenta w imieniu podmiotu skreślonego z listy
Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf