Podmiot uprawniony

Klasyfikacja uczestnictwa w badaniu sprawozdania finansowego dla celów OC
Współpraca podmiotu uprawnionego z biegłymi rewidentami i aplikacje
Powołanie do organu podmiotu uprawnionego biegłego rewidenta

Ujawnienie powiązań z biegłymi rewidentami

Współpraca z podmiotem uprawnionym a własna działalność - składki i ubezpieczenie
Kontrola jakości - weryfikator spoza firmy audytorskiej
Identyfikacja JZP - czy spółka notowana na Newconnect jest jzp?
Ujawnienie powiązań z innymi podmiotami i biegłymi rewidentami
Umowa na badanie czy może być umową konsorcjum?
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl