Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:54, 14.04.2024 r.

Sprawozdanie finansowe

Zmiany ustawy o rachunkowości - zasada liczenia głosów
Bilans i rachunek zysków i strat dla małej jednostki
Prezentacja odsetek od pożyczek udzielonych i dywidend
Wypłaty z zysku w oddziale przedsiębiorstwa zagranicznego
Wycena majątku w bilansie otwarcia spółki w likwidacji
Ujęcie rezerwy z tytułu opcji managerskich
Rozliczenie kosztu wytworzenia w firmie deweloperskiej
Uproszczenia dla jednostki małej a obowiązki wynikające z KSH
Zmiany ustawy o rachunkowości - definicja jednostki dominującej
Porównawczy bilans i rachunek zysków i strat
Ujawnienie transakcji z jednostkami powiązanymi
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym transakcji z jednostkami w których udziały posiadają osoby spokrewnione
Prezentacja funduszu specjalnego utworzonego przez grupę producentów rolnych
Zaliczenie wyniku roku ubiegłego do wymogu kapitałowego przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego banku
Ustalenie wartości początkowej nieodpłatnie otrzymanych od Skarbu Państwa środków trwałych
Uprawnienia do podpisywania sprawozadania finanasowego oddziału zagranicznego
Rezygnacja zarządu z pełnienia funkcji - kto podpisuje sprawozdanie finansowe
Prezentacja danych finansowych po przekształceniu jednostki
Brak zachowania ustawowego terminu sporządzenia sprawozdania finansowego
Ustalenie obowiązku konsolidacji - jednostka dominująca - komandytariusz
Dane porównawcze dla jednostki która ma obowiązek badania po raz pierwszy
Konsolidacja - ciągłość w utrzymywaniu kontroli
Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe jeśli księgi powierzono do prowadzenia organizacji usługowej?
Prezentacja funduszu wspierania przedsiębiorczości
Klasyfikacja zwrotu kosztu wynagrodzeń - szpital

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl