Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 13:39, 11.08.2022 r.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Uchwała KRBR w sprawie projektów dokumentów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę dotyczącą akceptacji i włączenia projektów dokumentów do materiałów zjazdowych przygotowanych na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

29 lipca 2022 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę dotycząca akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych projektów dokumentów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, który odbędzie się w dniach 5-6 września br. Zgodnie z decyzją KRBR, do materiałów zjazdowych dołączono następujące projekty dokumentów:

 • projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów;
 • projekt uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów;
 • projekt uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie statutu Polskiej Izby Biegłych;
 • projekt uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 • projekt uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych.

Pełną treść uchwały wraz z załączonymi projektami dokumentów można znaleźć w zakładce po zalogowaniu się.


Dokumenty NKZBR:

KONSULTACJE - projekty dokumentów na NKZBR

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z podjętą w dniu 26 listopada 2021 r., przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który odbędzie się w dniach 5-6 września br. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przekazuje do konsultacji środowiskowych projekty:
 1. Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 2. Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 3. Zasad ustalania wysokości składek członkowskich.

Dokumenty są dostępne w panelu po zalogowaniu. Prosimy o zgłaszanie uwag zgodnie z szablonami, które są dostępne na www w panelu po zalogowaniu się. Zapraszamy biegłych rewidentów do zgłaszania propozycji zmian w terminie do 18 marca 2022 r.

Uwagi prosimy przesłać na adres mailowy: NKZBR@pibr.org.pl

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę w sprawie zwołania w 2022 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z uchwałą KRBR NR 1905/31a/2021 przyjętą 26.11.2021 r., Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbędzie się w dniach 5-6 września 2022 r. Jak wskazała KRBR, zwołanie Zjazdu wynika z potrzeby zmian dokumentów ustrojowych samorządu zawodowego biegłych rewidentów, a w związku z tym przyjęcia tych dokumentów w nowym brzmieniu dostosowanym do aktualnego stanu prawnego. Krajowa Rada w uchwale przedstawiła trzy cele zwołania Zjazdu, a mianowicie:

 1. uchwalenie nowego brzmienia Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 2. uchwalenie nowego brzmienia Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 3. uchwalenie nowego brzmienia Zasad ustalania wysokości składek członkowskich.

Przypominamy, że prawo do udziału w obradach Zjazdu przysługuje delegatom na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybranym przez walne zgromadzenie w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Zgodnie z przyjętym przez KRBR harmonogramem prac przygotowawczych, do 31 stycznia 2022 r. nastąpi przekazanie członkom PIBR do konsultacji projektów dokumentów, nad którymi będzie obradował Zjazd. Następnie, w okresie luty – marzec 2022 r., zbierane będą zgłaszane przez biegłych rewidentów propozycje zmian do tych dokumentów. Na maj i czerwiec 2022 r. zaplanowano opracowanie i przyjęcie przez KRBR ostatecznego kształtu dokumentów, które zostaną przedstawione delegatom podczas Nadzwyczajnego Zjazdu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl