Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:53, 15.04.2024 r.

„Rzeczpospolita”: postulaty biegłych rewidentów

Jak pisze „Rz”, w obliczu epidemii COVID-19 biegli rewidenci postulują między innymi odroczenie terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

Rzeczpospolita

17 marca 2020

W wydaniu z 17.03.2020 „Rzeczpospolita” przedstawia postulaty biegłych rewidentów związane z apelem o odroczenia określonych przepisami prawa terminów na sporządzenie rozliczeń i deklaracji podatkowych, a także sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych. Apel ten został w minionym tygodniu złożony u premiera RP.

Jak wyjaśnia Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w „sprawozdaniach za 2019 rok trzeba ująć, w informacji dodatkowej, zdarzenia, które nastąpiły już w 2020 roku, a które mogą mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy. Koronawirus może bowiem oddziaływać na takie obszary jak łańcuch dostaw, dostęp do surowców lub towarów pochodzących z Chin, spadek popytu, zamknięcie rynków zbytu czy utrata wartości aktywów”.

Artykuł dostępny jest na stronie gazety.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl