Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:56, 14.06.2024 r.

Rzeczpospolita: Pandemia zmieniła rynek audytu

Rzeczpospolita

12 października 2021

Monika Kaczorek podkreśliła w wywiadzie, że z perspektywy biegłych rewidentów najważniejszą zmianą w post-covidowej rzeczywistości jest zmieniające się znaczenie tego, co podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Jak wyjaśnia, „Większy nacisk jest teraz położony na kwestie takie jak kontynuacja działalności, wycena aktywów, a także zmiana analizy ryzyka bada­nia. Wydaje się, że od tego już nie będzie odwrotu, niezależnie od sytuacji epidemicznej. Kontynuacja działalności i analiza wyników oraz utraty wartości aktywów wiąże się ze zjawiskami, z którymi do tej pory nie mieliśmy do czynienia bądź nie były one tak istotne. Jest to dobrze widoczne na przykładzie łańcu­chów dostaw, które od półtora roku są nieustannie zagrożone”.

W odpowiedzi na pytanie o znaczenie zmian legislacyjnych, zastępca prezesa KRBR podkreśliła, że „Największą bolączką nie są same zmiany, ale ich nagłość, brak dostatecznego czasu na ich wprowadzenie, bo vacatio legis jest bardzo krótkie. Często jest tak, że wprowadzane niemal z dnia na dzień zmiany mają poważne skutki, a my mamy bardzo mało czasu, aby się do nich przygotować”.

Monika Kaczorek wskazała, że możliwa jest nowa reforma audytu. Jak powiedziała, „Ewolucja postrzegania firm i analizy ich kondycji finanso­wej idzie w kierunku patrzenia na zrównoważony rozwój, respekto­wanie różnorodności, poszanowa­nie środowiska naturalnego i społecznego. Rośnie zapotrzebo­wanie na dane niefinansowe, a informacje te wpływają na kapitalizację spółek. Skoro na tym zależy interesariuszom, to w naturalny sposób w tym samym kierunku będzie zmierzał audyt”.

Rozszerzona wersja wywiadu dostępna jest w wydaniu online na stronie https://www.rp.pl/biznes/art19005241-pandemia-zmienila-rynek-audytu Jest w nim mowa m.in. o oczekiwanych zmianach w regulacjach i standardach zawodowych oraz o przyczynach spadającej liczby firm audytorskich badających JZP.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl