Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:20, 24.05.2024 r.

Co w umowie o audyt

Hanna Sztuczyńska, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wyjaśnia na jakie elementy umowy podpisywanej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorca powinien zwrócić szczególną uwagę.   Ekspert KIBR wyjaśnia, że umowa z audytorem powinna mieć formę pisemną, a wynagrodzenie za usługę nie może być uzależnione od wyników badania ani kształtowane przez inne usługi na rzecz jednostki badanej. Zapisy umowy nie powinny być ponadto sprzeczne ze standardami rewizji finansowej oraz przepisami prawa. W umowie powinie być ujęty zapis, że biegły nie będzie ograniczony w zakresie badania. Warto też przewidzieć konsekwencje sytuacji dotyczących opóźnień i konieczności wykonania dodatkowych prac.   Jeśli chodzi o specyfikę zawierania umów na badanie grupy kapitałowej, to zdaniem Hanny Sztuczyńskiej zagadnienie skomplikowane - Regułą jest, że audytor badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiada za całość, czyli także pracę innych audytorów badających spółki wchodzące w skład grupy. - Ale najlepiej byłoby, gdyby odpowiednie zapisy znalazły się w umowie o badanie - wyjaśnia ekspert.   Wyjaśnia także, że bardzo ważna jest komunikacja między audytorem a badaną jednostką. - Nie wszystko da się zapisać w umowie, ale z pewnością dobrej komunikacji sprzyja dobre zaplanowanie prac, które w postaci harmonogramu może być w umowie ujęte - tłumaczy. Dobrą praktyką jest np. podzielenie badania na dwa etapy: wstępny i zasadniczy. Po zakończeniu pierwszego etapu warto zaplanować spotkanie audytora z zarządem i radą nadzorczą, aby omówić wstępne ustalenia audytu. Ekspert zwraca uwagę, że inną sprawą jest komunikowanie się audytora z komitetem audytu, które to wymagane jest ustawowo. Ale zdarzają się także problemy w komunikacji, np. kiedy jednostki chcą ograniczyć dostęp zespołu audytorskiego do pewnych informacji, które powinny być mu udostępnione.   Hanna Sztuczyńska wyjaśnia także temat rozwiązania umowy o badanie. - Może ono nastąpić tylko w uzasadnionych okolicznościach, np

Rzeczpospolita

2 marca 2016

Hanna Sztuczyńska, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wyjaśnia na jakie elementy umowy podpisywanej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorca powinien zwrócić szczególną uwagę.

 

Ekspert KIBR wyjaśnia, że umowa z audytorem powinna mieć formę pisemną, a wynagrodzenie za usługę nie może być uzależnione od wyników badania ani kształtowane przez inne usługi na rzecz jednostki badanej. Zapisy umowy nie powinny być ponadto sprzeczne ze standardami rewizji finansowej oraz przepisami prawa. W umowie powinie być ujęty zapis, że biegły nie będzie ograniczony w zakresie badania. Warto też przewidzieć konsekwencje sytuacji dotyczących opóźnień i konieczności wykonania dodatkowych prac.

 

Jeśli chodzi o specyfikę zawierania umów na badanie grupy kapitałowej, to zdaniem Hanny Sztuczyńskiej zagadnienie skomplikowane - Regułą jest, że audytor badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiada za całość, czyli także pracę innych audytorów badających spółki wchodzące w skład grupy. - Ale najlepiej byłoby, gdyby odpowiednie zapisy znalazły się w umowie o badanie - wyjaśnia ekspert.

 

Wyjaśnia także, że bardzo ważna jest komunikacja między audytorem a badaną jednostką. - Nie wszystko da się zapisać w umowie, ale z pewnością dobrej komunikacji sprzyja dobre zaplanowanie prac, które w postaci harmonogramu może być w umowie ujęte - tłumaczy. Dobrą praktyką jest np. podzielenie badania na dwa etapy: wstępny i zasadniczy. Po zakończeniu pierwszego etapu warto zaplanować spotkanie audytora z zarządem i radą nadzorczą, aby omówić wstępne ustalenia audytu. Ekspert zwraca uwagę, że inną sprawą jest komunikowanie się audytora z komitetem audytu, które to wymagane jest ustawowo. Ale zdarzają się także problemy w komunikacji, np. kiedy jednostki chcą ograniczyć dostęp zespołu audytorskiego do pewnych informacji, które powinny być mu udostępnione.

 

Hanna Sztuczyńska wyjaśnia także temat rozwiązania umowy o badanie. - Może ono nastąpić tylko w uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku różnicy poglądów dotyczących zasad rachunkowości, jakie powinna stosować jednostka - mówi i przypomina, że informacja o rozwiązaniu umowy powinna być zgłoszona do KNA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl