Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:38, 24.06.2024 r.

Parkiet: Jak uniknąć drugiego GetBacku

O sądowym rozstrzygnięciu sprawy PCZ oraz trwającym procesie w sprawie Getback pisze Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”

Parkiet

26 lipca 2022

W lipcu br. zapadł wyrok skazujący w aferze dotyczącej notowanej niegdyś na rynku NewConnect spółki. Sąd uznał, że założyciel firmy kierował zorganizowaną grupą przestępczą, a w wyniku działalności jego i wspólników ponad 600 osób straciło łącznie blisko 80 min zł. Jak zaznacza gazeta, „Wyrok w sprawie PCZ jest ważny, bo na rynku panuje przeświadczenie, że przestępstwa na giełdzie rzadko kończą się skazującymi wyrokami”.

„Parkiet” przypomina, że nadal toczy się jeszcze głośniejsza sprawa - dotycząca Get¬Backu, w której straty obligatariuszy szacuje się na niemal 3mldzł. Jak informuje Sąd Okręgowy w Warszawie, otworzony został przewód sądowy i aktualnie odbierane są wyjaśnienia od oskarżonych (oskarżonych jest 16 osób). Natomiast Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała gazetę, że w sprawach dotyczących GetBacku skierowała do sądu trzy akty oskarżenia, którymi zostało objętych 38 osób. Cytowani przez gazetę przedstawiciele rynku podkreślają, że bolączką polskiego wymiaru sprawiedliwości jest długość trwania postępowań.

W artykule „Parkietu” poruszony został również wątek pracy biegłych rewidentów. Gazeta przypomina, że wśród skazanych w aferze PCZ są dwaj biegli rewidenci oraz że pojawiły się doniesienia, jakoby Polska Agencja Nadzoru Audytowego miała zamiar skreślić z listy audytorów firmę odpowiedzialną za audyt przeprowadzany w GetBack (PANA nie podała informacji na ten temat). Agencja zapowiedziała przedstawienie publikacji podsumowującej nieprawidłowości na bazie przeprowadzonych kontroli z planu na 2O21/2O22. Jak podaje gazeta, w efekcie dotychczas prowadzonych działań, PANA złożyła w 2020 r. pięć zawiadomień do prokuratury, w 2021 r. było ich siedem (w ośmiu sprawach), natomiast w pierwszym kwartale 2022 r. było pięć zawiadomień, a w kwartale drugim - cztery.

W pełnej wersji artykułu (dostępnej online pod adresem https://www.parkiet.com/finanse/art36751421-jak-uniknac-drugiego-getbacku) znalazła się też wypowiedź Barbary Misterskiej-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Podkreśliła ona, iż samorząd „realizuje zadania wynikające z ustawy o biegłych rewidentach, których celem jest wspieranie swoich członków w dbaniu o jak najwyższą jakość świadczonych usług i tym samym o jakość audytu w Polsce”. Jak przypomniała, polskich biegłych rewidentów obowiązuje 48 standardów zawodowych oraz standard kontroli jakości i kodeks etyczny. Barbara Misterska-Dragan dodała, że w 2022 r. „Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę, której celem jest wprowadzenie z początkiem 2023 r. trzech międzynarodowych standardów zarządzania jakością. Są to nowe rozwiązania, których celem jest m.in. doskonalenie systemów zarządzania jakością, usprawnianie komunikacji podczas wykonywania badań, ulepszanie dokumentacji tak, aby łatwiej było prześledzić podejmowane przez biegłych decyzje. W tym nowym, można powiedzieć rewolucyjnym podejściu, przeniesiony jest nacisk z kontroli na zarządzanie jakością i działania prewencyjne, minimalizujące ryzyka”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl