Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:21, 14.06.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Rewidenci sprzeciwiają się ograniczaniu ich uprawnień

Na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” przedstawione zostały opinie instytucji nadzorujących rynek finansowy na temat senatorskiego projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Dziennik Gazeta Prawna

6 marca 2023

Jak informuje gazeta, konsultacje senackiego projektu ograniczającego uprawnienia biegłych rewidentów przyniosły mocno podzielone opinie. Gazeta przypomina, że chodzi o projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2022 póz. 1302), zgłoszony przez grupę opozycyjnych senatorów. Senator Wadim Tyszkiewicz tłumaczył „DGP”, że intencją autorów nowelizacji jest ograniczenie ryzyka wystąpienia w przyszłości afery finansowej podobnej do GetBack. Według projektu „świadczenie usług atestacyjnych lub usług pokrewnych na rzecz badanej jednostki nie może być łączone z wykonywaniem doradztwa podatkowego na rzecz albo na zlecenie takiej jednostki."

Niektóre instytucje poproszone o wyrażenie opinii nt. projektu, takie jak UOKiK czy rzecznik finansowy, nie zgłosiły uwag. „DGP” podaje, że NIK uznała, iż „projektowane zmiany przyczynią się do poprawy jakości informacji wynikających ze sprawozdań finansowych, ale wymagają doprecyzowania i dopracowania”. Jak informuje gazeta, inne opiniujące instytucje uznały, że „proponowana nowelizacja jest niepotrzebna, a nawet szkodliwa”.

Według Konfederacji Lewiatan „proponowane przez senatorów rozwiązanie stanowi nadmiarową i zbyteczną regulację prawną, gdyż już dziś funkcjonuje zakaz świadczenia przez firmy audytorskie, badające sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego, jakichkolwiek innych usług niż czynność rewizji finansowej”. Natomiast KNF uznała, że „projektowane regulacje należy zaopiniować negatywnie”.

W opinii Ministerstwa Finansów „wprowadzenie proponowanego w senackim projekcie rozwiązania obejmującego zakaz łączenia wszystkich czynności rewizji finansowej z czynnościami doradztwa podatkowego w stosunku do wszystkich jednostek badanych, również tych nie-będących JZP, wydaje się zbyt restrykcyjne i mogłoby negatywnie wpłynąć zarówno na jednostki badane, jak i na firmy audytorskie, zwłaszcza małe i średnie, poprzez ograniczenie możliwości wykonywania części usług”.

Jak zauważa „DGP”, „Szczególną wagę ma dla audytorów opinia Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, powołanej po to, by nie powtórzyła się historia jak ta z GetBack”. W przesłanym do gazety komentarzu PANA pisze, że „wiele naruszeń, którym mają zapobiegać proponowane regulacje, miało miejsce na rynku firm audytorskich w poprzednim stanie prawnym. Wprowadzone w 2017 r. nowe regulacje zmieniły ten stan rzeczy, m.in. poprzez powołanie PANA. Zakres otrzymywanych przez nią od firm audytorskich danych oraz informatyzacja podnoszą prawdopodobieństwo identyfikacji niepożądanych zjawisk. PANA stoi na stanowisku, że wszelkie zmiany dotyczące niezależności rewidentów i zakresu ich usług powinny zostać poprzedzone szczegółową analizą oraz konsultacjami publicznymi i następować w ramach doskonalenia istniejącego systemu nadzoru publicznego”. Jak ocenia PANA, „Regulacje przewidziane projektem wydają się nie spełniać wyżej wzmiankowanych kryteriów i jako takie nie mogą zostać zaopiniowane pozytywnie”.  

W artykule wskazane jest także stanowisko KRBR, w tym argument wymieniony też przez Konfederację Lewiatan, że wprowadzenie jakichkolwiek dalszych ograniczeń dla wszystkich kategorii klientów stanowi naruszenie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, a także zaburza równowagę pomiędzy uprawnieniami innych firm audytorskich w UE. Jak wskazała KRBR, efektem rosnącej regulacji pracy audytorów jest ich malejąca z roku na rok liczba. „Gdyby proponowane zmiany weszły w życie, to w ocenie KRBR pozycja firm audytorskich byłaby znacznie gorsza niż doradczych czy konsultingowych, które nie mają ograniczeń” – pisze „DGP”.

Artykuł w wersji elektronicznej (data publikacji: 06.03.2023; dostępny w ramach subskrypcji) znajduje się na stronie https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8674544,rewidenci-sprzeciwiaja-sie-ograniczaniu-ich-uprawnien.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl